A zsemle ára, meg a villany, gáz…stb számla titkai.

Mielőtt az ártatlan és mit sem sejtő olvasóim a tárgyi részt, vagyis az induló körlevelet,  elolvasnák, a korrektség kedvéért az alábbi,  mai napon (2011 12/ 04) beérkezett hozzászólással egészítem ki.  A más országokban érvényes energia árakkal és az ezekkel kapcsolatos egyéb tényezőkkel tisztában lévő olvasót tisztelhetünk a személyében.

A csipetnyi humorral átszőtt irónia is jól áll az írónak, meg talán az olvasónak is hasznos. Így már nyugodtabban továbbíthatják, akiknek ez a – most már hitelesebb – információ halmaz a kedvükre való olvasmányt fog jelenteni. Csekély mentség részemről, hogy mindezzel a NAPENERGIA felhasználásának a spontán reklámját akartam alátámasztani.

Íme a levélváltásunk:

Kedves Dénes Ottó!

Blogjában rátaláltam egy körlevélre (http://etelreformer.blogspot.com/2011/10/zsemle-ara-meg-villany-gazstb-szamla.html), mely nagyon elterjedt a neten, annak ellenére, hogy írója pusztán önnön tájékozatlanságáról tesz benne tanúbizonyságot. A további deziformálást megállítandó írtam rá egy választ, s vállaltam azt a reménytelennek tűnő feladatot, hogy ezt megpróbálom eljuttatni az összes sajtótermékhez és bloghoz, ahol a kérdéses írás megjelent. Természetesen így is ezrek tájékoztatásáról kell lemondani, akik ismerőseik jóvoltából kapták meg körlevélben. Segítségét kérem, hogy az adott levélhez legyen szíves ezt a tisztázatot is csatolni a több oldalú tájékoztatás jegyében.

Köszönettel: Deák Villő

A levél:

Egy villanyszámláján felháborodott ismerősöm jóvoltából került orrom elé nekem is ez a levél. Elolvasván biztosra vettem, hogy a lelkes körlevélküldözgetők már  teleszórták vele az internetet, a világon segíteni akarók pedig feltették blogjaikba, fórumaikra. Így ez a levél, mint cáfolat el sem juthat mindenkihez, aki most abban a hitben él, hogy vele jogtalanul fizettetik például a hálózat használati díjat, amikor a szolgáltató akár ajánlott levélpostai küldeményként is feladhatná a kedves fogyasztó havi áramszükségletét pufi borítékban.

De térjünk vissza a villanyszámlához. Amikor elolvastam a kérdéses levelet és nem értettem, hogy a tollforgató mit nem ért, puszta kíváncsiságból beírtam a keresőbe, hogy „what contains the electricity bill”, s még igazából be sem fejeztem, de már felkínálta nekem a google, mint gyakran keresett szókapcsolatot. Ez arra utal, hogy külföldön is foglalkoztatja ugyanez a fogyasztókat, tehát a „normális” külföld megállapítás az elektromos áram terén kritikus. De nézzük meg, mit tartalmaz a villanyszámla ezen a normális külföldön:

Kanada – Ontario

„Az elektromos áram költsége csak egy összetevője a villanyszámlának.” – kezdődik az írás, amit a google kidobott a kérdésemre. „Vannak más költségek is számlájában, amikben megjelenik az áram szállítása, az állandóság/ megbízhatóság biztosítása, és az Ön fogyasztásának kezelése.”

Ezután a kanadai számlaismertető elmondja, hogy a közelmúltban leegyszerűsítették a számlát, hogy az emészthetőbb legyen a fogyasztó számára. Most már csak (!) 4 fő összetevőt tartalmaz, melyek ezek:

Elektromos áram: ez az, amit a fogyasztó elhasznál, s a helyi ellátónak kifizet.

„Kézbesítés”: az áram szállításáért fizetendő díj, vagyis a magasfeszültség-továbbító rendszer és az elosztó rendszer működtetésének díja

Szabályozás: 0,62 cent/kWh-ban megállapítva. Ez fedi a rendszer karbantartásának költségeit, meg még az alábbiakat:

– fizikai korlátok és veszteség: az elektromos áram szállítása hatalmas veszteséggel jár, az elektromos áramot nem lehet tárolni, a díjak egy része ebből a sajátosságból adódik minden vidéken.

Megbízhatóság (úgy sejtem, hogy a magyar számlán szereplő „menetrend kiegyensúlyozási díj” ugyanezt fedi, s szükségessége egyébként minimális gondolkodással belátható): Tehát az áram sajnos nem tárolható ilyen méretekben, plusz az éppen rá mutatkozó igény pontosan nem kiszámítható, még ha mutat is némi rendszert. Így az erőmű letermel x mennyiséget, de nem lehet tudni, hogy az sok lesz-e, vagy éppen kevés. Természetesen igyekeznek inkább többet termelni, nehogy véletlen leolvadjon a kedves állampolgár hűtője, mert a szomszéd bekapcsolta a száz éve nem használt hősugárzóját. Egy igen bonyolult rendszer segít úgy elosztani az áramot, hogy tényleg stabil legyen a szolgáltatás, s próbálják a lehető legkevesebb felesleggel megúszni a termelést. Közben legyen gondjuk a rendszertelenül termelő forrásokra is, pl. szél, vagy naperőművek (továbbra is Kanada). Az elektromos áram természetéből kiindulva tehát ez egy roppant kényes és komoly probléma, nem kétség, hogy figyelmet érdemel. Azt várná a kedves fogyasztó, hogy ne vele fizettessék meg az egyébként az ő kedvéért letermelt, csak feleslegesnek bizonyuló energiát, mert a kedves fogyasztó aznap nem nézte meg a kedvenc sorozatát a tévében?

– IESO adminisztráció – itt a külföldiek azért fizetnek, mert az IESO méltóztatik kezelni a rendszert, illetve hogy működtessék az áram nagykereskedelmi piacát. Talán megnyugtatásul közlik, hogy ez a díj kevesebb kevesebb mint egytized cent/kWh.

A 4. összetevő egy Ontario Pénzügyi Minisztériuma által meghatározott összeg (0,7 cent/kWh), ami a korábbi Ontario Hydro adósságának törlesztésére (!) kell.

A kanadaiak is kalkulálhatnak, s megtudhatják milyen egyéb költségek társulnak fogyasztásukhoz:

http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB/Consumers/Electricity/Your+Electricity+Utility

Beírtam németül is a kérdést, s szép részletezését találtam egy német számlának, melyből kiderül, hogy odaát is többféle ára lehet az áramnak attól függően, hogy az év mely szakában használtuk, s itt is vannak ilyen részletek, hogy

– Hálózathasználat

– Mérőeszköz

– Óraleolvasási-díj

– Számlázás

– Üzemeltetési járulék

– A megújuló energia törvény értelmében szedett járulék

– Egy másik kitudja milyen törvény értelmében szedett járulék

– Valami ökológiai adóreform költsége a kisebb fogyasztás ösztönzésére (vö. szerkezetátalakítási támogatás)

A kérdéses levél írója által kifogásolt ÁHK, mivel a számlán az áfa oszlopában foglal helyet egy pénzügyi fogalom lehet, s valóban: az „áfa hatályán kívüli” rövidítése.

Az alábbi leírásban azt is megnézhetjük, melyik összetevő mekkora költséget jelent nekünk: http://www.elmu.hu/esz-lak-dijtablazat, mert szabályozott. Kanadában ezek a plusz költségek a teljes számla 60%-át tették ki, Németországban is tetemes összeget.

Tehát mielőtt saját műveletlenségünk csillogtatására adnánk a fejünket, talán utána lehetne nézegetni a dolgoknak, ha már a gondolkodás nem kenyerünk, az iskolába meg csak aludni jártunk. A gázszámlához meg annyit tennék hozzá, hogy bizony, a tüzelőanyagoknak van olyanjuk, hogy fűtőérték, ami azt jelenti, hogy az egyikből ugyanakkora mennyiség elégetése több energiát termel, a másik kevesebbet. A földgáz sem mindig azonos minőségű, hogy többet, hol kevesebbet kell elhasználni ahhoz, hogy a lakásunkat felfűtsük vele. Ezért kompenzálják az elfogyasztott gázmennyiséget a fűtőértékkel, mert igazságtalan lenne, ha a gyenge minőségű anyagért ugyanannyit kérnének, nemde?

Egy egyszerű móricka példa alapján (a megadott adatok és „mértékegységek” csak a szemléltetést szolgálják!):

– 1 szakajtó gáz ára 6 pengő

– szeretnénk 30 fokra fűteni a krokodil terráriumát

Vacak gáz: a terrárium felfűtéséhez 3 szakajtóra van szükség, fűtőértéke 1

Jó gáz: a terrárium felfűtéséhez 1 szakajtó is elég, fűtőértéke 3

Ha nem kompenzáljuk az elhasznált mennyiség árát a fűtőértékkel, akkor a krokodil komfortérzetének biztosítására a vacak gáznál 3×6=18 pengőt költünk, a jó gáznál pedig 1×6 pengőt. Ha a fűtőértékkel súlyozzuk, („a számla összege az egységár és az elszámolt hőmennyiség szorzata)” akkor a vacak gáznál 18×1, a jó gáznál pedig 6×3=18 pengőt, vagyis ugyanannyit költünk.

Hogy hol van a fogyasztóvédelem akkor, amikor a fogyasztó sérelmezi hogy miért nem fizethet ugyanannyit a rossz minőségű gázért, mint a jóért? Maradjon költői kérdés inkább!

—————————————————

Eddig a levél, az alábbi az “eredendő bűn” kategória, amit a neten sokan elkövetnek,(például jómagam is) bár ezt – a tudatlanságot – nem menti az információk ismeretének HIÁNYA!! Ugye?”Csak a helyrehozáshoz annyira szükséges önkorrekció is legalább ennyire jelen lenne?!

—————————————————

Ma már semmi szükség nincsen se villanyórára, se gázórára!

Hogy miért?

Mert ezek a mérőórák eredetileg azt a célt szolgálták, hogy a Fogyasztó és a Szolgáltató egymás közötti korrekten elszámoljon és a Fogyasztó annyi díjat fizessen, amennyi villanyt, vagy gázt a mérőóra szerint elhasznált.

Ennek azonban ma már semmi jelentősége nincsen, mert bármit mutat a mérőóra, a Szolgáltató olyan összegű számlát állít ki, amilyet akar!

Hogy miért?

Mert nincsen ember, aki ellenőrizni tudná, hogy a számlán szereplő összeg megfelel-e a tényleges fogyasztásnak.

Miért?

Mert a számlán szereplő, fizetendő díj és a mérőóra által mutatott elhasznált mennyiség, és annak egy egységnyi díja köszönőviszonyban sincs egymással.

Egy normálisan működő államban, tisztességes gazdasági rendszerben, egyértelműen meg van határozva, hogy egy kilowatt áram, vagy egy m3 gáz mennyibe kerül; a mérőóra által mutatott mennyiséget be lehet szorozni az egységárral, és máris megvan az eredmény, hogy mennyit kell fizetni!

Nálunk nem így van, mert ez nem normális gazdaság, ország, és nem működik tisztességes államrendszer!junk_sikt

Vegyünk egy villanyszámlát, hogy igazunk van-e? Nézzük meg miből áll össze a számla végösszegét jelentő, fizetendő 6.758,- Ft díj:

24h áramdíj tömb I. 110 kWh 20,38 Ft/kWh

2.242,- Ft

24h áramdíj tömb II. 45 kWh 21,68 Ft/kWh

976,- Ft

Összesen tehát:

3.218,- Ft

Idáig rendben is lennénk, hiszen a fentiek szerint a 40 napos időszakra 155 kWh fogyasztás után 20,38 és 21,68 Ft-os egységáron (az már rejtély, hogy miért van a két különböző egységár, de ez még belefér ) 3.218,- Ft áramdíj fizetendő.

Azonban ezzel nincs vége, mert a számla folytatódik, úgy mint:

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

31,- Ft

Kedvezményes árú villamos energiai támogatás

19,- Ftsmall_613

Összesen:

50,- Ft

Átviteli-rendszerirányítási díj

89,- Ft

Rendszerszintű szolgáltatás díj

66,- Ft

Elosztói forgalmi díj

1  1.341,-Ft

Elosztói veszteség díj

648,-Ft

Menetrend kiegyensúlyozási díj

78,- Ft

Összesen:

2.222 Ft  

Még nincs vége, de egy villanyszámlában ez a „menetrend kiegyensúlyozási díj”, figyelemreméltó kreativitásra vall, ezért érdemes egy kicsit megpihenni.

Továbbá:

Elosztói alapdíj

150 Ft

Összesen:

2 372 Ft

Na már most, ha az áramdíjhoz (3.218,- Ft) hozzáadjuk ezt a többit (2.372,- Ft), akkor 5.590,- Ft jön ki, amihez még a      20 % ÁFA jön + 50 Ft AHK ( rejtély, hogy ez meg micsoda???? ) és máris megkapjuk a villanyszámla

6.758,- Ft-os végösszegét!

Ha valaki meg tudja mondani, hogy az áramdíjon túl megjelölt őrületek, összesen 2.372,-Ft, miért kerülnek Lajos bácsi és Ilonka néni villanyszámlájába felszámításra, az akkor azt is mondja meg, hogy;

– ezek az ilyen-olyan díjak miért éppen annyi összegűek;

– és miért nem alacsonyabbak;

– vagy magasabbak;

– továbbá, ki és mikor állapította meg pl.: a „menetrend kiegyensúlyozási díj” 0,5000 HUF/kWh egységárát,

– és végül: ennek mi a fene köze van az elfogyasztott villanyáramhoz??????????????????.

Ha még egyszer megnézzük a számlát, akkor láthatjuk, hogy a tényleges áramfogyasztás után mindössze;

3.218,- Ft-ot

kellene fizetni, de ezt feltornázták a fogyasztók számára teljességgel ELLENŐRIZHETETLEN plusz költségekkel;

6 758 Ft-ra!

A gázszámlával hasonló a helyzet, de ott az átejtés talán még bonyolultabb.Persze a számla itt sem az elfogyasztott gázmennyiség és az egységár szorzata, hanem korrekciós tényezőt, fűtőértéket (MJ/m3), elszámolt hőmennyiséget is számítanak és a számla összege az egységár és az elszámolt hőmennyiség szorzata, amiben a fűtőérték (MJ/m3) és az elszámolt hőmennyiség (MJ) adja a két ismeretlenes egyenletet, és őrzi meg a számla összegének titkát.

Miért van ez így?

Hol van a fogyasztóvédelem?

Mikor lesz már ennek vége?

A villanyszámla analógiájára elképzeltem, hogyan is festene egy zsemle számlája a Szolgáltató büféjében:

Péksütemény 1 db

8,50 Ft

Búza vetési és aratási összetevő

2,32 Ft

Búza érlelési nap-egyenérték

0,27 Ft

Búza kelési bizonytalansági faktor

1,88 Ft

Búza feldolgozási (háztáji) veszteség

0,66 Ft

Búza sikér-díj

1,30 Ft

Kukorica bánatpénz

0,72 Ft

Vízbázis fejlesztési hozzájárulás

0,20 Ft

Pékség újrafestés, rovarirtás

0,52 Ft

Gömbölyítési jutalék (művészeti felár!!!)                                             

0,78 Ft

Szolárium (régebben színkezelési) pótdíj

1,70 Ft

Sütőlapát korszerűsítési alap

0,88 Ft

Azonosítás

0,34 Ft

Kifli szolidaritási együttható

2,40 Ft

PTU.KAH.ZZ

1,90 Ft

Összesen:

27,00 Ft

Ezekhez a multikhoz egyre inkább igazodik és hasonul a víz- és csatorna szolgáltatások díja. Nem a számlájukkal, hanem a hozzáállásukkal.

Bármilyen probléma, vagy vita keletkezik a szolgáltató és közöttünk első és nyomatékos kijelentésük;

Ha nem fizetsz, kikapcsoljuk a szolgáltatást, vagy leszereljük a mérő órát!

Tehát jogorvoslati lehetőségünk is csak a vitatott számlák kifizetése után lehetséges, ha továbbra is szeretnénk villany mellett olvasni, gázzal főzni és vizet inni, stb.

Jó lenne ténylegesen, ha ezen monopóliumoknak, szolgáltatóknak megpiszkálnák a működését és megtiltanák, hogy a fogyasztókkal szemben azt a fenyegetési lehetőséget, hogy vitatott helyzetekben;

HA NEM FIZETSZ, LESZERELJÜK

végre az

ÁLLAM

erőfölénnyel és joggal való visszaélésnek minősítené!

Nem csak azokról van szó, akik nem fizetik – a fentiek szerint, amúgy teljesen alaptalan, „feturbózott” módon kiállított számlájukat, – hanem azokról az esetekről beszélünk, amikor a multik, vagy a hatalmi pozícióból szolgáltató cégek téves, vagy rossz számlákat állítanak ki.

Történjen ez az általa kezelt mérőeszköz hibájából, vagy számlázási hibából.

Ezekben az esetekben nagyon gyorsan kicserélik a mérőket és másfél, két hónap múlva mikor megjön a számla csak akkor fedezhető fel a „túlszámlázás” már nem tehetünk semmit, mert a leszerelt mérőket ezek a szolgáltatók nagyon gyorsan szétszedik, vagy átszerelik, így a fogyasztót meggátolják annak lehetőségétől, hogy bizonyítsa a mérő hibáját!

Elgondolkodtató:

Mikor egy cégvezetés alapgondolata és mondata a következő:

HA NEM FIZETSZ LESZERELJÜK, KIKAPCSOLJUK!

Meddig engedjük zsarolni magunkat a multiktól, monopóliumoktól?

Mikor lesz az, hogy ők ténylegesen a Fogyasztókat kiszolgáló szolgáltatók

lesznek nem pedig kizsákmányolók!

small_611

Hozzászólásom: a Német energia-stratégia lényege – Fukusima után, sőt már sokkal előbb is  –, hogy amennyire csak lehetséges, a napenergia kerüljön előtérbe. A saját termelésű és saját felhasználású áramot (értsd a házadon lévő cellákat)  kevésbé lehet manipulálni. A számla bonyolult és ismeretlen összetevői  kiiktatódnak. A jövő kulcskérdése az ENERGIA. (D.O.)

Mondja el a véleményét!