Okkultizmus, Ébredő erő, Star Wars és társaik

Annak az ördögi erőnek, aki mindent megtesz, hogy az embert, Isten elleni lázadásának együttműködő eszközévé aljasítsa le, és végül az örök kárhozatba juttassa, ma már a modern technika minden eszköze és a céljaihoz szükséges hatalmas pénzösszegek is rendelkezésre állnak. Az eredményességhez szükséges, hogy a legfiatalabb generáció figyelmét és érdeklődését is megnyerje. Az animációkkal és a rajzfilmes módszerekkel megtűzdelt, csillogóan és a fiatalok számára elbűvölően tálalt, meseszerű elemekkel is gazdagon ellátott filmek óriási (kassza)sikereket könyvelhetnek el, de ez – mármint a pénz- csak a jéghegy csúcsa. Az igazi probléma a szellem, a tiszta gondolkodás, a bibliai ismeretek “elbirtoklása” Istentől.star-wars-mobile-game-header

A végső célhoz vezető utat a Bibliához sokban hasonlító “sztorik” kövezik ki. Jézus, az apostoli személyek, a különböző mellékszálak képei, az üdvösség ismeretét közvetítő események…stb mind-mind egy ravaszul megfogalmazott – de igen eredményes – trükk-sorozat egy-egy állomása. Aminek végén a tökéletesen elbutított, hamis “bibliai” nézeteket és azok mellé a torzításokat is valóságként tálaló, illetve életébe – tudatvilágába – beépítő ember formájú zombik a produktum. A külvilágról alkotott belső képi világunk a látással ér hozzánk, átlagosan mintegy 80-83 %-ban. Ezt a tulajdonságunkat ragadja meg a Tv, a film,a plakát… minden, ami ma már zsibbasztóan tolakodva elöntötte mindennapjainkat.

Próbálja csak ezek után bárki az ilyen módon “képzett” embernek a valós és hiteles képet megrajzolni mindarról, amit a Biblia tanít, ha egyszer már az agya tele van azokkal a hamis képekkel, történetekkel, amiket a szemeivel látott és füleivel hallott a moziban. Ez a téma az iskolában, sőt már akár az oviban is. Ez már a megközelíthetetlen és tudatilag leépült lények mindenre kapható serege lesz. A történelem végére készen áll(hat) az a kettősség, amit Pál apostol is vázolt: 2Tim 4.3-4.Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.

Ez a mostani kor egyik jellemzője, az IGAZSÁG-HAMISSÁG küzdelmének végső fázisában. A “mesék” és az “igazság” összecsapásának láthatóan elbillent állapota. Tömegek állnak az ítéletkor Isten elé, akiket elbolondított a mese, de semmit sem akartak tudni az örök életről, mert a fülük viszketett az isteni dolgok meghallásától.

Pátkai Mihály 2015. 12. 23. (XIX/52)

A napokban került a mozikba a Csillagok háborúja legújabb része, az Ébredő erő. Ezzel a filmmel vette kezdetét George Lucas űr­epo­szának harmadik trilógiája – immár a Disney égisze alatt. A film már a megjelenése előtt elképesztő hatásfokkal rebootolta a Star Wars franchise-t – elsősorban játékok formájában, de a legkülönbözőbb termékek is Star Wars bra ndinget kaptak (a mi kedvenceink a Zewa Star Wars-os WC-papírja, illetve a repülő­gé­pe­ken megjelent Star Wars-os hányózacskók). A Disney az elkövetkező években nemcsak a harmadik trilógia hátralevő két részét gyártja le, de a központi történet szálára fel­fűzött, úgynevezett spin-off filmeket (például a már bejelentett Rogue One és az önálló Han Solo és Boba Fett karakterfilmeket), illetve számos, nagy költségvetésű számítógépes játékot is. Az alábbiakban a sci-fi-sorozat ideológiai hátte­rével foglalkozunk a zsidó-keresztény, bibliai világnézet perspektívájából.

Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy Lucas alapvetően bibliai koncepciókra alapozta a Csillagok háborúja világképét. Hát nem a jó és a rossz kozmikus harcáról van itt is szó, akárcsak a Szentírásban? A jó oldalon a demokráciát képviselő lázadók küzdenek a Galaktikus Birodalom diktatórikus, sötét uraival szemben. Egy szűztől született, „kiválasztott” messiásfigura az, aki egyensúlyt hoz a világegyetembe. Anakin Skywalker megkísértése és átállítása a „sötét oldalra” szintén számos bibliai elemet tartalmaz – a fiatal harcos nem tudja betartani a szexuális önmegtartóztatásra irányuló fogadalmát, képtelen uralkodni bosszúvágyán, Luciferhez hasonlóan isteni szerepre vágyik, amikor a halál legyő­zését tűzi ki céljául. Bukását a félelmei, mérhetetlen becsvágya és önteltsége okozzák. És itt vannak a fénykardokkal harcoló angyalfigurák, a Jedik, a jellemesség, az önfeláldozás megtestesítői, akik a béke őrei az univerzumban.

Panteizmus, monizmus, taoizmus

A Star Wars azonban nem bibliai, hanem panteista világnézeti alapokon áll. A keleti ideológiák és vallások a hatvanas években kezdtek népszerűvé válni a nyugati világban. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alternatívájaként megjelenő hindu, buddhista és New Age-es ideológiákat számos akkori celeb (The Beatles, Shirley McClain stb.) is magáévá tette és népszerűsítette.
A panteizmus kifejezés a görög „pan” (minden) és „theosz” (isten) szavakból származik. E nézetrendszer szerint isten egy személytelen erő, egy kozmikus energia, amely átjárja a világmindenséget. Ez az energia a „csí erő”, a „brahma”, amely megfelel a Star Warsban szereplő „erő” fogalmának.pro_600x338_swr_s2

Míg a Biblia szerint Isten az univerzumtól függetlenül létezik, a panteizmus szerint Isten az univerzumon belül van, sőt Isten maga az univerzum. A panteizmus egyik alapvető eleme a monizmus, amely szerint minden ugyanazon egy tőből fakad, egylényegű. Világosság és sötétség, jó és rossz,
élet és halál, mind Istenből áradnak. Ez szöges ellentétben áll a Biblia állításával, miszerint „az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség”. (1János 1:5)

A panteizmus szerint az ember és Isten is egylényegűek, az emberek „rejtett istenek és istennők, amelyek még embrió formában vannak bennünk és materializálódni szeretnének” (Deepack Chopra, New Age-guru). Az „istennel”, az „erővel” kapcsolatos tudásra az ember a „megvilágosodáson” keresztül juthat el, amelyhez olyan tudatmódosító gyakorlatok vezethetnek, mint a meditáció vagy a jóga. Az ilyen gyakorlatok során az ember kilép az érzékszervek és a racionális gondolkozás korlátai közül, és egyfajta „hatodik érzékelésre” jut el – a végcél pedig az egyetemesbe, az Istenbe való beolvadás. A Bibliában az ember Isten teremtménye, egy bukott lény, akit a bűn megfertőzött és ezáltal áthidalhatatlan távolságra került a szent Istentől. Az Istennel való kapcsolatra nem belső megvilágosodáson, hanem felülről, a Mindenhatótól származó kijelentés folytán lehet eljutni. A végső cél pedig nem egy misztikus beolvadás, hanem az önálló identitással is rendelkező lények örökkévaló, boldog élete.

Okkult gyakorlatok a Star Warsban

Fehér mágia – a mágiának az a formája, amikor pozitív célokra használják (például betegek gyógyítása).

  • Szellemidézés, halottlátás – az elhunyt személyekkel való kommunikáció, halottak látása.
  • Levitáció – tárgyak vagy személyek lebegtetése természetfeletti erő segítségével.
  • Jövendőmondás – a jövő előrejelzése álmokon, látomásokon keresztül.
  • Extraszenzualitás – az öt érzékszerven kívüli „hatodik érzék” műkö­dése, amely nem látható tárgyak vagy személyek érzékelésére (például másik szobában), illetve veszélyek előre érzékelésére vonatkozik.
  • Varázslás, agykontroll – más emberek befolyásolása okkult erő által.
  • Meditáció – tudatmódosított állapot elérését célzó gyakorlatok.

A Star Warsban szereplő „erőelméletet” először Obi-Wan Kenobi önti szavakba: „Az Erő a Jedi-lovag hatalmának forrása. Ez egy minden élőlény által táplált energiamező, amely körülvesz és átitat mindannyiunkat. Átjárja a galaxist.” Ez a gondolatmenet a panteista alapokon nyugvó taoizmushoz áll a legközelebb, ahol az Erő megfelelője a mindent átjáró „csí erő”, amelyet  az ember tudatmódosító gyakorlatokkal uralma alá tud hajtani, és ezáltal természetfeletti képességekre tehet szert. Némelyek szerint a Csillagok háborújában szereplő Erő megfelel a Bibliában szereplő Szentléleknek.major-new-star-wars-8-spoilers-shed-light-on-finn-s-mission-and-leia-s-next-move-1083922

A Szentlélek azonban, a Biblia tanítása szerint – az Erővel ellentétben – személy, a látható világon kívüli létező, nem irányítható, és nincs sötét és világos oldala, hanem csak világos.

A Lucas által megálmodott mesevilágban tehát az Erő egy személytelen valóság. Az Erőt ugyanakkor nagyon apró élőlények, a „midikloriánok” képesek közvetíteni. Ezek a nanolények tudatják az Erő akaratát is. A Jedik és a velük szembenálló Sithek képesek meghallani a midikloriánok hangját. A midikloriánok száma határozza meg azt, hogy valakiben milyen nagy az Erő – ez pedig a személy vérének a vizsgálatával pontosan mérhető. A Star Wars messiásfigurájában volt a legnagyobb a midikloriánok száma, sőt, őt ezek az apró élőlények nemzették. A sötét oldalon pedig egy Darth Plagueis nevű Sith-lovag megtanulta befolyásolni a midikloriánokat, így képessé vált életet teremteni és a halált legyőzni.

A bibliai világnézet alapján is létezhetnek az emberekben idegen életformák, ezeket a Biblia démonoknak nevezi. Az ilyen életformák valóban a vérben (is) megtelepedhetnek, a Biblia szerint ugyanis a vér és a lelkünk egylényegű. Ezek az intelligens lények azonban negatív hatással vannak a gazdatestre. A vezető­jük Isten ősellensége, Lucifer. A céljuk az emberek leigázása, megrablása, megölése. Amennyiben az ember a befolyásuk alá kerül életének valamelyik területén, elkezdi elveszíteni a szabadságát, és távolodni kezd Isten jelenlététől. A Szentírás szerint az ember kizárólag egyetlen módon képes legyőzni a halált – a názáreti Jézus engesztelő áldozatába helyezett élő hit által.
Jin-jang elmélet
Szintén a taoizmus eleme az úgynevezett jin-jang dualizmus, amelynek jele a feketébe hajló fehér és fehérbe hajló fekete kör. Eszerint a világegyetemben két, egymással szemben álló erő áll kölcsönhatásban egymással, a pozitív és a negatív energia, a világosság és sötétség, az élet és a halál. Az embernek meg kell tanulnia együtt élni mindkettővel – a sötétséget, a halált, a gonoszt soha sem lehet teljesen legyőzni, csak egyensúlyba hozni a világossággal, az élettel, a jóval, ha az előbbi túlzottan érvényesülne. „A halál az élet természetes része” – mondja például e világnézetet visszhangozva a film egyik pozitív karaktere, Yoda mester. Amikor a két erő egyenlő mértékben érvényesül, akkor van harmónia a világegyetemben.

Ez szintén élesen különbözik a bibliai világnézettől, amely szerint nem mindig volt meg a kettősség a világban – csak a Sátán bukását követően. A Szentírásban a világosság, a jó élesen elválik, és végtelenül hatalmasabb a sötétségnél, a gonosznál, és végül teljes mértékben felül is fog kerekedni rajta.

A Csillagok háborújában szereplő Jedi-lovagok békefenntartó harcosok, akik „uralják az Erőt”, és így szuperképességekkel rendelkeznek. Egy, a Discovery Channel által készített dokumentumfilmben George Lucas elárulta, hogy a kínai saolin szerzetesekről mintázta a Jedi-harcosokat. A saolin szerzetesek voltak a távol-keleti harcművészetek megalkotói és legendás mesterei. Emellett állítólag képesek voltak uralmuk alá hajtani a „csí erőt”, és emberfeletti erővel tudtak harcolni.

A mestereik állítólag fizikai kontaktus nélkül is képesek voltak a földre küldeni az ellenfeleiket. A Csillagok háborúja Jedi-figurái hasonló szerzetesi öltözéket viselnek, egy templomban van a főhadiszállásuk és az Erő urai. A Jedik szintén meditációval, az értelmük kiürítésével és az úgynevezett hatodik érzékelés felszabadításával operálnak. És hasonló képességekkel is rendelkeznek, mint amivel állítólag a saolin harcosok is egykoron.
——————————————————-
A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható.
Forrás: http://www.hetek.hu/hatter/201512/a_star_wars_filmek_ideologiai_hattere

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?