A többség diktatúrája…..a’la KDNP

Alapvető fogalmak , amiknek jelentésével jó tisztában lenni: DEMOKRÁCIA – TÖBBSÉG –KISEBBSÉG – KERESZTÉNY.
Demokrácia: “…népuralom. Alapelve, hogy a társadalom tagjai közötti minden nemű hatalmi kapcsolat azokban gyökerezik, akik engedelmeskednek és nem azokban, akik parancsolnak.” (Politikapédia)

A demokrácia eredeti értelemben a nép (démosz) uralma az egyeduralommal (monarchia vagy türannisz) illetve a kisebbségi uralommal (arisztokrácia vagy oligarchia) szemben.[2](Magyar Nagylexikon 6. kötet 467.oldal)  (Wikipédia)
“….a többség használhatja ezt a hatalmat arra, hogy időről időre törvényeket hozzon a közösség számára…”(Locke 1660)(Wikipédia)
a szociáldemokrácia és a kereszténydemokrácia, (lásd Wikipédia)
További fogalom értelmezése: KERESZTÉNY “….a Názáreti Jézus Júdeában hirdetni kezdte tanait. A szeretetre épülő tanítása részben beilleszkedett a zsidó vallás ószövetségi kereteibe, de sok tekintetben forradalmasította és túllépte azt.” (Wikipédia)
Fenti alapvető fontosságú fogalmak tisztázása után a lényeget emeljük ki részletesebben egy mai Kereszténydemokrata politikus nyilatkozatából: idézet forrása: http://hvg.hu/itthon/20140923_A_tobbseg_diktaturaja__Rubovszkyt_vissza/
“A független képviselő keddi közleményében arra hivatkozik, hogy a KDNP-s politikus a bizottság hétfői ülése után – amelyen meghallgatták és támogatták az alkotmánybíró-jelölteket –, az ATV-nek adott nyilatkozatában azt mondta: a demokrácia „a többség diktatúrája a kisebbség fölött”.

TÖBBSÉG – KISEBBSÉG: Egyszerű matematika, számokkal bűvészkedés, illetve összevetni egymással arányokat. Például az arctalan tömegekben  létező látens – vagy nyíltan képviselt –  nézetek, (vallások, pártállások,…) számszerűsíthető hányadát.

Kérdések özöne kívánkozik erre reagálva:
1./erre a Rubovszky nyilatkozatban kinyilvánított hatalomgyakorlási elvre, -gyakorlatra – szavazott a hazai választópolgárok kb 53 %-a, létrehozva egy 2/3-os relatív többséget?

2./Ez a “többség” alapvető hivatkozásaiban KERESZTÉNY eszmét vall, illetve  hirdet (lásd körmenetek,egyházi ünnepDSC00962ek,nyilatkozatok…)

3./ Rubovszky érti-e, amit mond, vagy csupán “Keresztény…” elnevezésű pártja tagjaként népvakításra használja a Názáreti Jézus tanításait, életének példáit, küldetését…?

Nézzünk a Rubovszky – féle “elszólás” mögé egy régebbi bejegyzés segítségével:
http://adogaras.blogspot.hu/2012/03/katolikus-egyhaz-landzsaja.html

“Ez viszont már nem kérdés, ez már tény. Rengeteg jele van, hogy a jobboldal a fundamentalizmus irányába halad. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke már korábban hangoztatta: pártja a katolikus egyház lándzsája kíván lenni. Kezdeményezték, hogy a keresztény elvek kerüljenek bele a magyar alkotmányba, és legyen mindenkinek munkaszünet a keresztények pihenőnapja, a vasárnap.

Ezek szimbolikus üzenetek. Azt jelzik: a jobboldal megkérdőjelezi a világnézetileg semleges állam alkotmányos jogrendjét. Sajnos a magyar társadalom még nem méri fel ennek a veszélyét. Ha egy jobboldali hatalomváltás után az egyházak a törvényhozásban is szerepet kapnának, elvileg mindenki számára általános normatívává lehetne tenni – mondjuk – a katolikus értékek betartását. Akár másodrendű állampolgárokká válhatnának mindazok, akik nem tartoznak az „igazi, keresztény magyarok” közé. (lásd Iványi G.és egyháza)”

“Egy morális-etikai abszolútummal nem lehet vitatkozni, nem lehet attól eltérően vélekedni, s ha valaki ezt mégis megteszi, az csak az „ördögtől való lehet”. Ám ez a mentalitás magát a demokráciát kérdőjelezi meg. Annak ugyanis épp az a lényege: a hatalom kritizálható.”

A Katolikus Egyház tehát nem vallja ténylegesen az ál­lam és az egyház szétválasztásának elvét.

Konkluzió a KDNP idős politikusának fent idézett kijelentéséhez (“a demokrácia „a többség diktatúrája a kisebbség fölött”). Többszörösen is jaj – lenne – ha ez a kiszólás törvényi háttérrel is meg lenne támogatva, azon kívül, hogy az alkotmány jelenlegi pótlékának (Alaptörvény) a preambulumába máris befoglaltatott a katolikus egyház tényleges uralma (egyelőre a vallásos) kisebbség(ek) fölött. Jaj (lenne) a lelkiismereti szabadságnak, ha a többségre lenne bízva annak eldöntése, hogy ki, mit gondolhat, élhet,gyülekezhet, hirdethet…arról, hogy mi a véleménye, hite, életének alapjait képező bibliai igékről, Jézus szavairól. Vissza a középkorba? Ezt jelentené a KDNP “lándzsája? Az állam és az egyház szétválasztása helyébe az állam és az egyházak együttműködése lenne az irány? Hát semmit sem tanultunk a történelemből?
DSC01213Mi jót hozott az egyéneknek amikor az EGYHÁZ (természetesen ez alatt a R.Kat. Egyház értendő) rátelepedett a társadalom minden szegmensére? Gondolatrendőrséget, inkvizíciót,máglyákat, börtönt,Galilei-pert,Giordano Brúnó, Husz János, – és sokak –  borzalmas kínhalálát. Ezt tartalmazza a TÖBBSÉG uralma a  kisebbség fölött.
beolvasás0038

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?