“Oda lesztek belőve!”… utóhang Gyöngyösi zsidólistázásához

ATV EGYENES BESZÉD műsora (ismétlés)

Hack Péterrel készített interjú
Kommentár: Újabb szobrot, ezúttal a Budapesti rakparton álló mártíremlékművet gyalázták meg szélsőjobboldali ismeretlenek, akik uszító, antiszemita mondatokat festettek a műalkotásra. A szoborra és talapzatára a Dunába lőtt zsidókra utalva az „oda lesztek belőve”, és az idézem: „nem a ti országotok, mocskos zsidók” feliratot fújták rá a műalkotásra ezen kívül Dávid-csillagokat és a „köszönjétek Dánielnek” feliratot is felfestették.
Kálmán Olga (Riporternő) : Hack Péter a vendégem, jó estét kívánok.

HP : Jó estét kívánok.

R: Hát, ez több, mint egy válasz, több, mint egy üzenet. Itt azért az előzményekről sem feledkezhetünk meg, tehát én azt gondolom, hogy ez nem azzal kezdődött, hogy Dániel Péter leöntötte vörös festékkel a Horthy-szobrot. Tehát először ahhoz kellett egy Horthy-szobor. Nem?

HP: Igen, először kellett egy olyan folyamat, ami most már évek óta zajlik, hogy Magyarországon bizonyos körök tudatosan akarják feléleszteni a történelemnek azt a szellemiségét, ami a magyar történelemnek az egyik legsötétebb időszaka. A 20-as, 30-as és a 40-es évek eleje. Kétségtelen, hogy utána következett egy másik sötét korszak, de nem volt független a kettő egymástól. Ez a mostani felirat azért különösen felháborító és gyalázatos, mert azt látjuk a történelemben, hogy minden olyan korszakban, amikor valami gazdasági probléma vagy válság volt Európában, előjött az antiszemita kártya. Látjuk a történelem során, a földrengésekért, szárazságért, járványokért, gazdasági válságokért a zsidókat tették felelőssé, és pogromok következtek, és gettókba zárták őket, és kiűzték őket a városokból. Látjuk a német történelemből, hogy az I. világháborút követő válságban Hitler hogyan tudott felfutni azzal a mocskos eszmerendszerrel, amit kialakított, az emberekből a leggyalázatosabb, a legaljasabb indulatokat hozta ki, ami sajnos az emberekben benne van a rosszra való hajlam, és a rosszra való képesség. Az a kérdés, hogy ezt neveléssel, oktatással, fegyelemmel, fegyelmezéssel visszafogjuk-e az emberekből, vagy éppen arra játszunk rá, és ahogyan Hitler rájátszott, és ahogyan most ezek az uszítók rájátszanak, hogy kihozzák az emberekből ezeket az aljas indulatokat. Láttuk, hogy Hitler azt mondta, az I. világháborúért, a háború elvesztéséért, a kommunizmusért és a kapitalizmusért, mindenért, ami rossz, mindenért a zsidók a felelősek. És felhívom a figyelmet arra, hogy ott sem azzal kezdődött, hogy gázkamrákba küldték az embereket. Érdemes elmenni a Terror Háza Múzeumba, ott bejátszanak Szálasi idézeteket, hogy miket mondott, láthatók dokumentumok, hogy a nyilasok milyen szövegeket nyomtak a sajtóban, utcai feliratokat. Vagy menjen el valaki a Holocaust Múzeumba, vagy nézze meg akár Interneten, ha nem tud elutazni a Német Történelmi Múzeumot. Nem a Zsidó Múzeumot Berlinben, ami a zsidóság történetével foglalkozik, hanem a németség történelmével foglalkozó múzeumot, hogy mutatják be, és hogy mentek szembe azzal.

R: És mindig szavakkal kezdődött.

H P: Így van, mindig szavakkal kezdődött. Mindig azzal kezdődött, hogy embereket csak a származásuk alapján megbélyegeztek, azzal kezdődött, hogy emberekről úgy beszéltek, mint mocskos … emberekről. Emberekről úgy beszéltek, mint akik nem méltóak az életre. Bejátszanak dokumentumfilmeket az ilyen kiállításokon, hogy milyen propaganda anyagokat csináltak, amikor patkányokként ábrázoltak embereket, amikor karikatúrákat készítettek, és gyűlöletre méltókként mutattak be embereket. Különösen érdekes az, hogy a II. világháború után az amerikai szociálpszichológiai irodalom, a társadalom-lélektani irodalom elkezdte kutatni azt, hogy hogyan lehetett az, hogy a németek, akik kultúrában, művészetben, sok mindenben olyan magasan jegyzettek voltak, hogy lehet az, hogy a németeknek a 30-as évek végére a 94%-a Hitlerre szavazott.

Ez is egy érdekes történelem, amikor azt mondják, hogy de hát x%-a van a náci eszméknek. De attól az még, demokratikus. Még ha a 99% náci, akkor sem lesz demokrata, és akkor sem lesz elfogadható ez a rendszer. De az amerikai kutatók elkezdték keresni, hogy vajon mi az oka annak, hogy a németek így megnyíltak ezeknek az ordas eszméknek, és azt derítették ki, hogy sajnos az emberben benne van az a hajlam, hogy külső befolyásoknak engedjen. Ugye? Egy olyan kutatást végeztek, amikor egy kísérleti alanynak azt mondták, hogy ez egy fontos pszichológiai vizsgálat, és különböző hosszúságú botokkal végezték ezt a kísérletet, és ezzel most nem készültem, de vegyük azt, hogy ez a két kísérleti tárgy (egy pohár víz és egy toll), és azt mondták, hogy a kettő közül melyik az átlátszó? Odamentek az első emberhez, aki beavatott segítője volt a kutatásvezetőnek, és az illető azt mondta, hogy ez (a toll). És a kísérleti személy elcsodálkozott, hogy hogy lehet ez, és utána a második mondta, hogy ez, a harmadik is azt mondta, hogy ez, és mire tizenvalahanyadikként odakerültek a valódi kísérleti alanyhoz, több mint kétharmaduk gondolkodás nélkül azt mondta, hogy ez (vagyis a toll), mert engedett a tömeg nyomásának. Tehát azért gondolom azt, hogy ezekkel a tényekkel szembe kellene nézni a magyar kormánynak is, a magyar politikai vezetőknek, a magyar politikai elitnek, az előttem itt ülő párt képviselőjének is, egy kicsit később az LMP képviselőjének, akik együtt írnak alá petíciókat vagy parlamenti indítványokat a jobbikosokkal, azoknak is ezzel szembe kell nézni, hogy ez nem úgy van, hogy ez is egy vélemény, az is egy vélemény, ez is egy eszme, az is egy eszme. Hanem vannak olyan vélemények, amelyek emberek millióinak a kiirtásához vezetnek, és vannak olyan vélemények, amelyek nem. És a kettőt nem lehet egyenrangúként kezelni.

R: Megmondom őszintén, nekem a FIDESZ mai reagálása erre a zsidó emlékmű meggyalázására nagyon nem tetszett, mert pont azt láttam, amiről most Ön beszélt, hogy minek kell véget vetni, és nagyon határozottan. Pont az ellenkezőjét éreztem ki a szavakból. Meg is mondom, hogy miért: Selmeczi Gabriella adta ki a közleményt, ami hogyha felületesen olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy hát a FIDESZ is elítélte ezt a cselekményt. De hogyan? A FIDESZ elítéli a szélsőséges szoborgyalázásokat, a FIDESZ elítél mindenfajta politikai provokációt. Itt most milyen politikai erő provokált egy másikat? A szélsőségek egymásból táplálkoznak, és egymást erősítik – írja Selmeczi Gabriella. Tehát itt szélsőségekről többes számban beszélünk, és nem tudom, hogy a többes számba még ki tartozik bele a szélsőjobbon kívül, akik meggyaláznak egy ilyen emlékművet.

H P: Akik meggyaláznak egy ilyen emlékművet, akik nagyszámú politikai képviseletre próbálnak szert tenni, akik tömeges méretekben évek óta uszítanak, és nem arra uszítanak, hogy bizonyos nézeteket utasítsunk el, hanem hogy embercsoportokat utasítsunk el, hanem ugye volt ilyen szélsőjobboldali gyűlés, hogy fel kellett készülnünk arra, hogy a kalasnyikovnak a ravaszát meghúzzuk, hogy itt se arról volt szó, hogy leöntötték a szobrot, hanem ráírták, hogy bele fogunk lőni a Dunába benneteket, és hogy ez nem a ti országotok. Mintha ők eldönthetnék, hogy kinek van joga itt élni, és kinek nincs joga itt élni, mintha azon az alapon, hogy ki milyen származású, különbséget lehetne magyar állampolgárok között tenni, mintha azon az alapon, hogy valaki esetleg zsidó származású, azon az alapon bármilyen jogát el lehetne vitatni attól, hogy ebben az országban éljen. Ugye, egy érdekes hír volt a héten, amire felkaptam a fejemet, amit nyilván nem vett át a jobboldali sajtó, hogy a nácik, a jobbikosok ugye évek óta uszítanak, hogy az izraeliek milyen rossz dolgokat terveznek, a héten volt a hír az Origón, hogy 42 milliárdért vásárolt izraeli cég Magyarországon gázturbinákat, ez egy olyan cégnek adott megbízást, ami 15 ezer munkahelyet ad Magyarországra, de a lényeg az, hogy ez őket nem érdekli, és az ország kifosztásaként uszító szövegekkel állnak elő ennek ellenére, és itt van a fő baj a magyar jobboldallal, a magát mérsékeltnek nevező jobboldallal, hogy egyszerűen nem teszi világossá, hogy hol a határ.

R: Ez számomra azért is mondtam, hogy nem tetszik, mert számomra ez a politikai kettős beszéd, és nem az egyértelmű elhatárolódás, hanem a mindig mintha mondanék valamit, aztán kibújok alóla a többes számmal és a provokáció emlegetésével. Ugyanis ezek a mondatok arról szólnak, hogy a politikai szélsőségesek, tehát hogy két oldal provokálja egymást, tehát mintha a szélsőjobbosok és a kommunisták háborújáról lenne szó, és azok lelocsolnak, aztán összefirkálnak. Nem erről van szó.

H P: Így van. Teljesen egyetértek. Nem erről van szó. Nem igaz, hogy egyenlőségjelet lehet tenni a két oldal közé, nem igaz, hogy Magyarországon van erős szélsőbaloldal, mert nincs. Nyugat-Európában vannak országok, ahol van erős szélsőbaloldal, Magyarországon nincs. Nem igaz, hogy Magyarországon a baloldalról bárki emberek kiirtására, embereknek az országból való kiűzésére uszítana, nem igaz, hogy ilyen lenne. A jobboldalon vannak olyanok, akik emberek kiirtására, emberek bebörtönzésére, a romáknak a gettókba zárására tesznek javaslatot. Ugye ezek mind konkrétan megjelent szövegek, és mind kísértetiesen hasonlítanak azokra a szövegekre, amiket a náci mozgalom és a nyilas mozgalom a 20-as, 30-as és a 40-es években ismételt. Nem igaz az, hogy az egyik cselekedet felmentést ad, vagy okot ad a másiknak a cselekedetére, ez egyszerűen nem igaz.
És nem igaz az sem, ahogy Ön korábban említette, hogy azzal kezdődött a dolog, hogy valaki visszaütött, mert hát valójában az is egy durva, felháborító provokáció, amikor Horthy Miklóst, aki személyében felelős több százezer magyar állampolgár haláltáborba küldéséért, aki semmit nem tett a vidéki magyar zsidóság deportálása ellen, nemhogy nem tett, hát kezdeményezője volt a zsidó törvényeknek, abszolút támogatta a magyar állampolgároknak a faji alapon való megkülönböztetését. Abszolút támogatta, minden zsidótörvény mögött ott állt, ő írta alá ezeket a kihirdetéseket.

R: De az ő szobrainak az építése, meg az emléktáblák, az pedig nemhogy legálissá vált manapság Magyarországon, hanem dicsőséggé. Itt Budapesten, kerületi Önkormányzat élén a FIDESZ-es polgármesterrel a vitézi rend által szervezett bált támogatja, mert a bál bevételéből Horthy szobrot állítanak. Miért? Mintha lenne egy kicsit, egy picit rossz Horthy, de tulajdonképpen sokkal jobb volt, és akkor azt kiemeljük, a nagy kormányzónk, és tele leszünk Horthy szobrokkal.

H.P.: Én ugye azt látom, hogy Magyarországnak az egyik legsúlyosabb problémája jelen pillanatban az, és ugye ez a fiatalok körében látszik a legerőteljesebben, hogy a fiatalok abszolút nem tudják feldolgozni a magyar történelmi múltat. Nyilván minden ország történelmében vannak szebb időszakok, fényes időszakok, a magyar történelemben is vannak időszakok, amikre Magyarország büszke lehet, nagyon sok mindenben a törökkel szembeni fellépésre, a Hunyadiakra, büszke lehet a Rákóczi-szabadságharcra, és nagyon sok minden másra, a 48-as szabadságharcra, sok időszaka van a magyar történelemnek, amire büszke lehet. De vannak sötét történelmi időszakok, és míg a németek, erre utaltam az előbb, érdemes utánajárni, aki nem hiszi menjen ki Berlinbe, nézze meg a Német Történelmi Múzeumot, nézze meg a Zsidó Múzeumot, ami abszolút feldolgozza azt, hogy Németország hol rontotta ezt el, és a legőszintébben tömegek vannak ezekben a múzeumokban, iskolásokat visznek oda, felnőttek mennek oda, nagyon sokan vannak, akik megnézik, tanulnak belőle. Addig a magyarok, és még néhány más Kelet-Európai ország, úgy tűnik nekem, hogy Közép-Európa is, Ausztria is, és bizonyos értelemben Lengyelország is, úgy tüntetik fel, hogy mi nem vagyunk igazán felelősek sem a náci időszakért, sem a kommunista időszakért, egyikről a németek tehetnek, a másikról a szovjetek tehetnek, de mi magyarok tulajdonképpen csak áldozatok voltunk.

És ez egyszerűen egy történelmi hazugság. A kommunizmusban is voltak magyar felelősök, és a nácizmusban is voltak magyar felelősök, és ezzel szembe kellene nézni, és a jobboldalnak sokszoros ebben a felelőssége, mert például a nácizmusért a „mainstream” jobboldal is felelős volt, a konzervatív elit, a konzervatív nemesség tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy bár nagyon nagy felelősség terheli az akkori történelmi egyházakat is, tisztelet azoknak a kivételeknek, aki személyes példamutatással, személyes hősiességgel mentettek, de az egyházi vezetők maguk is megszavazták, ugye erre azért utalok, mert az egyik történelmi egyház intézményében avattak Horthy emléktáblát az elmúlt időben, és vettek ezen részt a betiltott Magyar Gárdának az emberei olyan egyenruhában, ami semmi másra nem hasonlít jobban, mint a nyilas egyenruhára. Én a Terror Háza Múzeumába szoktam vinni külföldi egyetemistákat, és amikor meglátják a nyilas egyenruhát, akkor azt mondják, hogy: Jé, ez pont olyan, mint a Magyar Gárda egyenruhája. Soha nem látták, nem ismerték a magyar történelmet, de rögtön felismerik az azonosságot.

R: Tudja mondhatjuk azt, hogy nagy baj, hogy a fiatalság nincs tisztában a történelmünkkel, persze hogy nagy baj. De addig, amíg ezek a példák vannak, lehetnek, és lesznek is, mert nem látom ennek a végét sajnos. Tehát lehet kerületben pénzt gyűjteni Horthy szoborra, amíg egyházi épületben Horthy emléktáblát lehet avatni, betiltott Magyar Gárda betiltott egyenruhájában, amíg nem is tudom elviszünk szobrot, Horthyt húzunk, mindent lehet már ebben az országban, és ha igazából senki nem emeli fel a politika, az abszolút vezető politika ez ellen a szavát, Bosnian war header.no.pngaddig mit várunk el a fiataloktól? Azt mondják: Hát miért, hát tiltja valaki? Sőt, támogatja, hát akkor mi miért szólnánk ellene?

Jobbra lent: Norvég ENSZ katona Szarajevóban
Jobbra fent: Ratko Mladić katonák kíséretében.
Balra: A szarajevói parlament épülete,
1992 májusában, miután bombatalálatot kapott

H.P.: Pontosan erre akartam utalni az előbb is, hogy óriási felelőssége van a demokratikus pártoknak, mandátumarányosan a FIDESZ-é a legnagyobb felelősség, de felelőssége van az MSZP-nek és felelőssége van az LMP-nek is, minden olyan gesztus, amit a jobbik felé tesznek, legitimálja ezeket a nézeteket, mert a jobbik maximálisan mögötte áll ezeknek a törekvéseknek, soha egyetlen nyilatkozatban nem határolódott el, nem ítélte el sem a rasszizmust, sem az antiszemitizmust, sőt, azt mondja, hogy: Mi a baj ezekkel? Tehát felelőssége van a demokratikus pártoknak, felelőssége van a kormánynak, ugye nemcsak a távoli történelmi, 70 évvel ezelőtti történelmi példákat kell előhozni, a XX. század második felében, itt a szomszédban, a volt Jugoszlávia területén a népirtás nem azzal kezdődött, hogy elkezdték az emberek egymást ölni.

Ugye a polgárháborús víziókról beszélnek a jobbikos politikusok, és megvédi őket a pártjuk, és azt mondják, hogy ez csak magánvélemény volt, és abszolút nem zárja ki azt az embert, aki arról vizionál, hogy milyen jó lenne itt egy polgárháború, mert akkor itt rendbe tudnánk tenni a dolgokat, és mi tudnánk vezető pozícióba kerülni.

Tehát polgárháború volt Jugoszláviában, ott is azzal kezdődött, hogy a szerbek úgy beszéltek a bosnyákokról, a bosnyákok a szerbekről, a horvátok a szerbekről és a bosnyákokról, hogy csótányok, férgek, kiirtandó patkányok, és rövid időn belül eljutottak oda, hogy mészárolták egymást.

A Nemzetközi Büntető Törvényszéken, a Ruandai Törvényszéken elítélték annak a rádiónak az egyik szerkesztőjét és az egyik tulajdonosát a Rádió …….. akik aktívan részt vettek az uszító szövegeknek a terjesztésében, és ugye ott is a másik törzshöz tartozókat csótánynak nevezték. Tehát, ha az emberekben lerombolják a másik ember méltóságába vetett meggyőződést, ha úgy lehet tekinteni egy másik emberre, mint egy féregre, egy eltaposandó értéktelen lényre, sőt, kártékony lényre, ha lerombolják azt, hogy a másik embert is megilleti a tisztelet, pusztán azért mert ember, és emberi mivolta miatt joga van ahhoz, hogy éljen és létezzen, és joga van a boldogsághoz, és a boldoguláshoz.

Ha ez ellen nem tesz a kormány, nem igaz, és ebben a liberális barátaimmal is vitatkozok, nem igaz az, hogy van egy vékony, egy pontosan meghatározható határ, hogy eddig még el lehet menni, és utána már nem. Egyik pillanatról a másikra zuhan át a másik oldalra, utólag nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy melyik volt az a pont, ami előtt még vélemény volt és utána már cselekedet. Mert azt gondolom, hogyha kimondanak bizonyos gondolatokat, akkor az már egy cselekedetté válik, és az a cselekedet már büntethető, és itt még visszautalok arra, hogy pont a napokban szüntetnek meg rendőrségi eljárást a géppisztollyal fenyegetőző ellen, én szerintem itt a magyar rendőrség, a magyar jogalkalmazás teljes tévedésben van, abszolút félremagyarázza és félreérti az Alkotmánybíróságnak a korábbi álláspontját, és abszolút félremagyarázza és félreérti a mai Magyar Büntető Törvénykönyvet.

A Büntető Törvénykönyv azt mondja, hogy gyűlöletre uszít, ha valaki azt mondja, hogy belelövünk a Dunába, akkor mi a gyűlöletre uszítás, ha ez nem gyűlöletre uszítás?
Hol van ilyenkor az Alkotmányvédelmi Hivatal? Miért fizetik az adófizetők pénzéből ezeket a szervezeteket? Hol van a rendőrség? Miért fizetik?

Miért kell megvárni azt, ami Franciaországban történt, hogy gyerekeket a zsidó iskola előtt lelövöldözött valaki, aki korábban a véleményével lépett fel, és utólag persze fel lehetett tárni, hogy kik voltak körülötte, akik támogatták, de miért nem lehet ezt megelőzni? A magyar törvények lehetőséget adnak erre, csak ehhez az kellene, hogy a kormányzat azt mondja erre, hogy nincs tolerancia, zéró tolerancia van, nem a kérdőíveket rosszul kitöltőket, statisztikai lapokat rosszul kitöltőket kell zaklatni, a tilosban parkolókat, ezt kellene megtalálni az adófizetők pénzéből, hogy kik gerjesztik, kik állnak mögötte, kik finanszírozzák ezt, és aki ilyeneket odaírt, aki ezeket támogatta, aki ezeknek környezetet teremt, épületet ad, információt biztosít, szócsövet ad, azokat felelősségre lehetne, és felelősségre kellene vonni, amíg nem késő.

R: Köszönöm szépen, hogy itt volt.

H.P.: Köszönöm szépen.

Mondja el a véleményét!