Nemzetbiztonsági kockázatok egy sajátos nézőpontból

 „Ismerem én is, hogy hány magyar honfitársunk él, hány magyar származású ember él Izraelben, hány izraeli zsidó honfitársunk él Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt: az itt élő és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.” (Forrás: Mandiner blog)
Létrejött kis hazánk legeslegújabb-kori történetének egy eddig csak latensen létező kategóriája: a NEMZETFÉLTŐ  honatya. Eddig már láttunk NEMZETVEZETŐT, (lásd Szálasi), akiből nemsokára NEMZETVESZTŐ lett. Láttunk NEMZETGYALÁZÓT (ide mindenki beletartozik, aki nem dicséri teljes tüdővel/szívvel/lélekkel az éppen regnáló hatalom kiemelt vezetőjét és stábját),láttunk NEMZETPUSZTÍTÓT (itt az előző kormány(ok) laknak, akik időről-időre rárontanak népünkre), láttunk NEMZETMEGMENTŐT (itt az látható, aki éppen küzd, harcol az összes külföldi hitelminősítővel, hárombetűs intézménnyel….) végül megjelent a színen Gyöngyösi Márton, aki nem készült fel eléggé a fentebb  idézett hozzászólására.
Segítek neki kicsit. Akiktől elfelejtette félteni a hazát egy laza felsorolásba – még – beleférnek: Íme a teljesség igénye nélkül néhány  “kihagyás”.
Kimaradtak azok a szervezetten működő egyházak, amelyeknek a tagsága eloszlik az egész világon. Ezek hagyományosan két nagy csoportot alkotnak: Pogányok, illetve Keresztények. Harmadikként mondhatnánk a Zsidókat, akiket Jahve tisztelete és  vallási előírásaik tartanak össze, bárhol éljenek.
Tehát a kulcsfogalom: félP1090370ni kell-e akármelyik (a zsidókhoz hasonlóan) világszerte elterjedt vallási közösségtől!?

Egy gyóntatószék a sok ezer közül (Rovinj)
Ami a képviselő Úr által “el lett felejtve”, hogy van egy VILÁGSZERTE  létező EGYHÁZ tehát egy valóban nagy tömb, a római katolikusok, akiket EGYETLEN ember irányít, a RÓMAI PÁPA. Az “egyház” egyetlen tanrendszert vall és jól felépített szervezete, ahány város,megye, falú, annyi egyházközség. Ezek a tagok szorosan kötődnek helyi vezetőikhez, akik a gyóntatószéken keresztül mindent tudnak, hallanak, látnak híveik magánéletéből, lelkéből, bűneikről. Ha a “főnök” elhatározna egy világméretű akciót, annak nem lenne semmi akadálya, mert a hívek határok feletti tényezőnek tekintik, az egyes EX CHATEDRA nyilatkozataiban csalatkozhatatlan PÁPÁT.
Hát ezt felejtette ki a NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT fogalmából a felszólaló. Ha ez nem veszély neki, hát akkor mi?
Ugyanis, ha egy olyan apparátusnak – és vezetőjének – van (lenne) szándéka ártani bárhol, hát könnyebben megtehetné, mint a zsidók, hiszen akkora létszámú tömege van, amekkorát a zsidók – egységesen és együttesen – sohasem tudnának felmutatni. Hihetően hangoznék, hogy ez az apparátus (a katolikusok) bármiben is ártani akarnának? Pedig nagyobb erőt képviselnek, mint a zsidók!
Ez tehát egyoldalú és cseppet sem tárgyilagos magatartás, egy vallási közösség elleni izgatásnak is felfogható! Véletlenül ez nem “alkotmány” – ellenes cselekedet??!!
A zsidóknak megközelítően sincsen ilyen (Katolikushoz hasonló) apparátus, vagy szervezet, ami akármikor tudna intézkedni határok felett is, de mégis nevetségesen hangzana, hogy ezért, meg mert az egész világon ott vannak, mint pl a zsidók, tőlük félni kellene. Meg aztán a zsidók “csak” élni akarnak, itthon is és egy valódi, saját, őseiktől megmaradt , csonka hazában, ötletszerűen rájuk kilőtt rakéták nélkül. A mélyebben rejtőző okokat a történelem messzi évezredeiben kell keresni, ahol a KÖZÖS ŐSAPA (Ábrahám- Ibrahim) egykori tévedésének levét isszák az utódok. De ez már egy másik téma lesz. Addig pedig nyugodjanak meg a hazai NEMZETFÉLTŐK, nem kell sem a katolikusoktól, sem a zsidóktól félni!
A téma szempontjából említésre sem érdemes, de mégis szólok róla, nehogy a PROTESTÁNSOK zokon vegyék amiért kihagyódnának a nemzetbiztonsági kockázat fogalmából.

A PROTESTÁNSOK  szétszórt és végtelenül különböző tanításokat és szervezeti felállást építettek ki, hogy akárki is lenne, aki egyetlen tömbben akarná őket bármiféle terrorcselekményre utasítani, hát biztosan nem sikerülne. A kis vagy nagyobb gyülekezetek önállóak. Általában REGIONÁLIS  képződmények. Szervezetüket nem fogja össze világméretű – egyetlen pontból működtetett – irányítás. Csekélyke kivétel (Baptisták, Metodisták, Adventisták…) ugyan van, de ez – legalábbis a fenti képviselői hozzászólás témájában sohasem lesz  zsidó menórávalnem veszélyes. A kisegyházak hívei is – hasonlóan a zsidókhoz – békét és nyugalmat akarnak/kérnek.
Ha majd “REGISZTRÁLJÁK” őket, (lásd a képviselői indítványt, amihez hasonló ötletelést a kormányoldaltól – is – már szinte megszoktunk) az már az elfajult törvénykezés eredményeként lesz lehetséges. Lásd a – részben –  elvetélt EGYHÁZTÖRVÉNY. Ennek (TI. AZ EGYHÁZTÖRVÉNYNEK)  fő vivőereje a magát vallásos köntösben mutató politikai párt, akiket az “EGYHÁZ”-hoz való feltétlen hűség jellemez. Itt nincsen kilógás, itt mindent az egyetlen emberre – a PÁPÁRA – néző tekintet határoz meg. A protestánsok itt “labdába sem rúghatnak”.

http://hvg.hu/itthon/20121201_Vago_Istvan_a_Fidesz_az_antiszemitizmus_v”

“A Magyar Demokratikus Charta üdvözli, hogy december 2-án délután tüntetés lesz a Kossuth téren a Jobbik nevű újnyilas párt antiszemita fellépése ellen. Azt is helyénvalónak tartjuk, hogy a demokratikus pártok együtt vesznek részt egy ilyen tiltakozáson. Ugyanakkor megütközéssel fogadtuk, hogy a tüntetés egyik szónoka Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője legyen. Rogán megjelenésének csak akkor lenne létjogosultsága, ha azért jönne oda, hogy bejelentse: pártja új fejezetet akar nyitni a szélsőjobboldalhoz való viszonyában, felveszi a harcot az antiszemitizmussal, mindenféle kirekesztéssel, s ebben az értelemben a tüntetést kezdeményező demokratikus erőkkel vállal közösséget” – írta a Charta nevében a négy szóvivő: Vágó István, Donáth László, Márton László és Molnár Kati. Mint írják: Rogán Antal pártjának politikusai évek óta a huszadik századi magyar antiszemitizmus vezető személyiségeinek kultuszát ápolják. Balog Zoltán és Lezsák Sándor szobrot emelt Prohászka Ottokárnak,
Kósa Lajos Wass Albertnek, Kövér László intézkedett Nyírő József „újratemetéséről”. A Fidesz-kormány nemzeti alaptantervbe iktatja az antiszemita írók munkásságát.”
Forrás: HVG.hu
2012. december 01., 

Mondja el a véleményét!