Európai Unió, mit mond a biblia?IV.rész (Nabukodonozor álma)

A negyedik birodalom a vas lábszárakkal jelképezett RÓMA volt. Ez a történelmi időszak, az üdvösség történetének olyan jelentős eseményeit tartalmazta, mint az Úr Jézus születése, élete és kereszthalála.
PDVD_102PDVD_103
PDVD_104PDVD_105
PDVD_108PDVD_106PDVD_109PDVD_107
PDVD_110PDVD_111
PDVD_114PDVD_112PDVD_113PDVD_115
PDVD_119PDVD_117PDVD_118PDVD_120
PDVD_121PDVD_122
PDVD_123PDVD_124
PDVD_125PDVD_126
PDVD_129PDVD_127PDVD_128PDVD_130
PDVD_132PDVD_133PDVD_131PDVD_134
PDVD_135PDVD_136
PDVD_137PDVD_138
PDVD_139PDVD_140
PDVD_141PDVD_142
PDVD_145PDVD_146
PDVD_147PDVD_148PDVD_149PDVD_150
Nabukodonozor király álmának teljes hosszmetszete a kiindulóponttól, Babilontól kezdve, a Méd-Perzsa, majd a Görög, és végül a Római birodalom, végül az “Egyesült Európa”, egyaránt  történelmileg jól nyomon követhető. A világ történelmére gyakorolt hatásaikat tekintve, máig ható módon élnek a köztudatban. A Római birodalom területén létrejött utódállamok, a mai Európai Unió és környékének országai egy különös keveréket képeznek az álombeli szobor, lábfejekkel és ujjakkal jelképezett, de anyagát tekintve egymással szerves kohéziót alkotni képtelen  állagával. Igen találó az agyag és a vas, mint kémiai kötésre alkalmatlan anyagok kombinációja, amivel Isten előre jelezte azokat a törekvéseket, amik az Európai történelem során erős szerveződéseket akartak létrehozni. De a mai állapotot is beleszámítva, nem sok sikerrel.
PDVD_034Akár az európai történelem, akár az egész világ sorsának alakulását akarjuk PDVD_154előre látni, csak az az ige adhat pontos választ, amit már előzőekben is idéztünk a jövőt EGYEDÜL LÁTÓ Isten kinyilatkoztatása: Ésaiás 46: 10. Ebben a királyi  álomban a történelem befejezése egy Jézus által előre kijelentett eseménnyel zárul: a Megváltó földre jövetelével.A KŐVEL jelképezett, a szobrot összetörő esemény lesz a záró kép, erre a vegyes állagú szoborra, és az ezzel leképezett emberi történelemre egyaránt.
PDVD_153 PDVD_156oPDVD_037PDVD_158Nabukodonozor álmának teljes története az előző blogbejegyzésekben olvasható.Áldást és – a jövőre nézve – bizakodó reménységet adjon az isten minden olvasónak, érdeklődőnek egyaránt.  (Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?