Világszerte súlyos probléma

Egymilliárd elhízott ember

A Föld minden országa, gaz­dagok és szegények egyaránt világméretű elhízás járvány előtt állnak, és ennek ko­moly egészségügyi követ­kezményei vannak, de még inkább lesznek. A legaggasztóbb a helyzet az Egyesült Államokban, a nyugat-euró­pai országokban és Kelet-Eu­rópában: itt a középkorú nők fele túlsúlyos. A súlyosbodó tendencia a fejlődő világban is jelen van.images (21)

Egymilliárdra tehető az el­hízott vagy túlsúlyos embe­rek száma a világon — áll ab­ban a tanulmányban, ame­lyet kedden tett közzé az IOTF (International Obesity Task Force), a mintegy har­minc elhízás ellenes nemzeti szervezetet tömörítő Elhízást Kutató Nemzetközi Szerve­zet (AIEO) speciális bizottsá­ga. A közlemény drámai hangon hívja fel a figyelmet a különösen a fejlett világot sújtó probléma gazdasági és egészségügyi következmé­nyeire. A vizsgálat szerint ma 280 millió ember tekint­hető elhízottnak, ami azt je­lenti, hogy a normál testsú­lyánál legalább 30 százalék­kal többet cipel magán. A ki­sebb súlyfelesleggel küzdők, azaz túlsúlyosak pedig 700 millióan vannak. S ami a leg­rosszabb: ezek a számok egyre növekszenek.

szhttp://etelreformer.blogspot.com/2010/05/gerson-daniel-dieta-es-hatasai.html Egymilliárd elhízott ember_003
A tanulmány megállapítja: az elhízás az összes egészség­ügyi kiadás 3-8′ ázalékát vi­szi el a fejlett országokban ez legalább annyi, ha nem több, mint amennyit az összes rákfajta kezelésére költenek. A testsúly mértéken felüli gyarapodásával ugyanis nö­vekszik a különféle betegsé­gek kockázata, így a diabé­tesz, a rák, a magas vérnyo­más, a szívbetegségek és a stroke rizikója. Ezek a beteg­ségek pedig igen súlyos kö­vetkezményekkel járhatnak. Még az enyhe súlyfölösleggel küzdő emberek – különösen a hölgyek – esetében is hat­szorosára nő a cukorbaj ve­szélye, az elhízottak esetében pedig ugyanez a kockázat 90-szeres! A női szervezetben a túlsúly a hormonrendszer egyensúlyának felborulásá­hoz is vezethet, így nem egy esetben a puszta fogyás jelen­ti a megoldást a meddőség problémájára.

A veszélyes súlyfelesleg ki­számítására egyébként a téma nemzetközileg elismert svéd kutatója, Per Björntorp a testtömegindex (BMI) mód­szerét ajánlja. A BMI a test­súly (kg) és a méterben kifeje­zett testmagasság négyzeté­nek hányadosa. Ha az érték 20-25 kg/m2, akkor a testsúly normális, 25-30-as értéknél túlsúly alakult ki, és 30 kg/m2 felett már kóros elhízásról be­szélünk, és ez a hozzá kapcso­lódó betegségek nagyobb rizi­kóját is jelenti.

Az elhízás kezelésére mos­tanában egyre több gyógy­szer jelenik meg a piacon. A göteborgi professzor figyelmeztetése szerint azonban számos készítménynek sú­lyos mellékhatásai is lehet­nek. A gyógyszeres kezelés önmagában nem tanácsos, csak a diéta és a mozgás ki­egészítőjeként, és minden­képpen orvosi felügyelet mellimages (22)ett. (M. r.)

Kiegészítésem: a súlyfelesleg cipelése közben nem szabad elfelejtkezni az izületekről sem. Ami „fent” van, azt az alsó régió – csípő, térd, boka izületei – viszik – hozzák – jönnek – mennek vele. Eközben, ha a csontok és a porcok építőanyagát nem kapja meg a szervezet, bekövetkezik az, hogy az elgyengült porcok összeroppannak. (Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?