Mózes I. könyvének szerzősége

A Biblia újabb meglepetésekkel szolgál

Az angol The Guardian október 29-i számában a Biblia újabb meglepetésekkel szolgál cím alatt a lap jeruzsálemi tudósítója beszámol arról, hogy a haifai Műegyetem egyik kutatócsoportja, mely számítógépes program segítségével vizsgálta – öt éven át – a Bibliát, közzétette munkája eredményét. Ez pedig nem más, mint annak a ténynek a közlése, hogy a Teremtés könyve egyetlen szerző műve.

„Bemelegítésül” a csoport a Bírák könyvén, majd Józsua könyvén próbálta ki módszereit – s mindkettőről bebizonyosodott, hogy kollektív alkotás: nemcsak az eleve annak tudott Bírák könyve az, hanem az egyetlen kéz munkájának vélhető Józsuáé is az.


Mózes szobra a genfi protestáns templom előtt

Mintegy száz éve tartja már magát az a modern elmélet, miszerint a szájhagyományokat, legendákat és jogszokásokat rögzítő Genezis több névtelen jegyző munkája, melyet Dávid király uralkodása idején szerkesztettek össze többé-kevésbé egységes kötetté, mintegy háromszáz évvel Mózes halála után.

„Ezt a feltevést most már – nyilatkozta a tudományos vizsgálatot irányító Jehuda Radday professzor – vagy tökéletesen el kell vetni, vagy gyökeresen át kell gondolni újra.”

Hogy a tudós csoportot semmiféle előzetes elfogultsággal, utólagos részrehajlással ne lehessen vádolni, személyi összetételére nagyon ügyeltek. Tagja volt Radday professzor mellett (aki önmagáról annyit mondott, hogy ő „inkább a hagyománytisztelők közé” tartozik) egy orthodox zsidó hittudós, egy polgári Tel Aviv-i statisztikus, továbbá egy római katolikus vallású, német matematikus, aki nem is ért héberül.

Ezt követően komputerbe táplálták a Teremtés könyvének mintegy húszezer szavát, sokkal inkább a szavak viselkedését figyelve adott nyelvi környezetükben, mint a mű stiláris sajátságait. Ötvennégy szempontot dolgoztak ki – köztük olyanokat, mint a határozott névelő előfordulásainak gyakorisága, az „és” kötőszóé, a szavak vonzatai, a szókincs változatossága – mert ezek önkéntelen használata többet mond a szerző személyének azonosságáról vagy különbözőségéről, mint az értelem és szépérzék ellenőrzése alatt tartott (továbbá utánozható!) stílus. A vizsgálat eredménye „rendkívül magas, nyolcvankét százalékos” valószínűséggel azt hozta ki, hogy a Teremtés könyve egyetlen szerző műve.

1981.nov.27.

 

 

Mondja el a véleményét!