Egyházi iskola kiemelt támogatással ( 2x 1.2 milliárd)

Elárulták a piaristák, mire kell az Orbántól kapott pénz A Piarista jelvény  Igazán semmi bajom egyik, vagy másik egyház tanítói munkálkodásával, iskolafenntartásával. Azonban  kutathatok bármennyit a más vallásúak iskoláinak adott állami pénzek után, akár pályázati, akár egyéb forrásokat keresve. De nem sikerült ekkora summát EGY ÖSSZEGBEN ÉS KÉT ÉVEN ÁT  találni. Ha valaki tudná ebben […]

Olvass tovább

“Szent István népe, Mária Országa újra öklendezett egyet.”

Egy olyan ország, ahol fennen hirdetik a KERESZTÉNY valláshoz való szoros kötődésünket, olyan példát mutat, amit csak szégyellni lehet. Sajnos a zsidóságot, mint vallást és mint nemzetet egyaránt sérti a barbarizmusnak ekkora töménysége, mint a lenti ismertetésből olvashatjuk. Kultúrát mindenesetre nem sugároz, követendő példát szintén nem, hát akkor mit? Európa – és a világ – […]

Olvass tovább

Világkormány és katolicizmus

„A nagy küzdelem” – Egy túlhaladott könyv? Több tucat nyelvre lefordított könyv, több millió példányban kinyomatott és úgy olvassák az adventista egyház megbízatását és üzenetét, mint egyetlen más könyvet sem a Biblián kívül. Mégis, néhány olvasó kínosan érzi magát a könyv egyes kifejezéseinél. Tegyük például a következő két idézetet nagyítólencse alá: „Isten Igéje figyelmeztet a […]

Olvass tovább

Kicsoda a nagy parázna? (Jelenések 17.fejezet)

Részlet Dave Hunt: A Vatikán árnyékában című könyvéből. Az első dolog, amit az Ige az asszonnyal kapcsolatban kijelent, az, hogy egy „nagy parázna” (Jelenések 17,1), „akivel paráználkodtak a föld királyai,/ (2. vers), „és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai”. Miért hívnak egy várost nagy paráznának, és miért állítják róla, hogy a föld királyaival […]

Olvass tovább

Tisztességtelen módon szerzett vagyonok “az Egyházban”.

Az vesse az egyházakra az első követ, aki még nem adakozott önként az elé tartott perselybe/kosárkába.Ez a természetes bevétele azoknak az elvileg egyetlen témára hangolt homogén csoportoknak, (például a különböző kis, vagy nagyobb egyházak), akiket a közös tanrendszer, vagy egyéb kohéziós erő tart össze, hoz el rendszeresen az összejövetelekre. Ebből a formációból azonban “kissé” kilóg […]

Olvass tovább

Egyházi iskola? – Isten ments!

Olvasói levél egy hazai hetilapban (168 óra) EGYHÁZI ISKOLA? – ISTEN MENTS! Még egyszer visszatérnék a Friderikusz-klubra, illetve Do­monkos István levelére (18. szám), aki az egyházi nevelés hiányában és általában az egyház térvesztésében véli meg­találni minden bajok gyökerét. Nos, mi, akik az ötvenes években jártunk szigorúan vilá­gi iskolába, valljunk színt: mire tanítottak? Arra, hogy lop­junk, […]

Olvass tovább

A Vatikán Bibliatörténeti kiállítása Rómában

Kommentárom: “Aki csak egy kevéssé ismeri a művelődés történelmét és benne a vallások változásait, az egy cseppet sem kételkedhetik abban, hogy a pápaság az eredeti , tiszta kereszténységnek csak szánalmas karikatúrája; a nevet, a cégért megtartotta, de az erkölcsi alapelveket a visszájukra fordította. Uralkodása folyamán a negyedik századtól a tizenhatodikig a pápaság csodálatos magasságra emelte […]

Olvass tovább

Kiállítás Rómában a Vatikáni Titkos Levéltár anyagából

Ne kívánjatok reformokat a pápától, mint ahogy nem kívánhattok a sultantól. Sem egyik, sem a másik nem adhat reformokat a nélkül, hogy öngyilkosságot kövessen el. (Cavour) „A kuria hódolatos és nyughatatlan egyszersmind, egyházias és harcz-kedvelő: egyfelől tele méltósággal, pompával, szertartással, másfelől számító okosságával, sohasem fáradó uralkodásvágyával páratlan. Buzgósága és becsvágyó tervei, mindketten kizárólagos igazhitűség eszméjén […]

Olvass tovább

Amerikai problémák képzelt megokolása, “megoldása”?

Ahány ideológia, annyi morális válság kedd, 2012. április 10. A republikánus elnökjelölt-aspiránsok előszeretettel okolják a liberálisokat Amerika morális válságáért. Pedig korántsem egyértelmű, hogy hanyatlóban van az erkölcs. Ha mégis, akkor az leginkább a közmorált érinti, és a jobboldalnak tudható be – vetik ellen a liberálisok. A republikánus előválasztás esélyesei egymásra licitálva kárhoztatják a liberálisokat Amerika […]

Olvass tovább

Ki a felelős a pedofil papok rémtetteiért?

Nem helyes és akár elítélhető is lenne egy sok évszázada működő – dogmává merevített – egyházi belső szabálynak a kívülről jövő kritikája. Azonban papi birtokok öröklését elfogadni, mint a polgári élet egyik alaptételét – és ezzel felosztani az örökösök között – az “egyház” nem vállalta, megtiltotta. A hatalom ilyen módon – is – történő megőrzésére  […]

Olvass tovább

“A liberalizmus „bálványait”, a szólás, a sajtó…”

Böngészgettem egy készülő előadáshoz anyagot gyűjtve régebbi posztok között. Az emberi szabadságjogok ellenzőit, ellenségeit minden időben könnyű volt meglelni. Elég volt, ha a politikai katolicizmus nyilatkozatait és vezetőinek körleveleit, enciklikákat …. olvasgatom. Amikor ezeket az elmúlt századon belül összevetettem az emberi jogok meglétével, vagy meg nem létével, nem volt nehéz meglátni az “emberiség ezen ősi […]

Olvass tovább

A pápaság vége?

A jelenkor történeteit – és a címben felvetett kérdést – jobban megértjük, ha visszanézünk a múltba. A feltörekvő katolicizmus világszerte érzékelhető uralmi vágyait megérteni akkor lehet, ha mélyebbre ásunk. A pápaság vége a bibliában jól körvonalazható eseményekhez köthető. Erről futólag beszélni nem lehetséges, nem korrekt. A próféciák terén terjengő kuszaságot növelni lehet bedobott ötletekkel (Maya […]

Olvass tovább

“….nem jog, hanem kegy…”

Próbálom a KEGY szóból képezett szavakat megtalálni. Kegyelem – kegyetlenség – kegyurak – kegyhely – …stb. A hétköznapi használat ezernyi változatában nekem a legfontosabb az isteni kegyelem fogalma, amihez naponta fordulok köszönettel, néha kéréseimmel. Ennek a lefelé menő ágán vannak a most immár politikai használatra – is – alkalmas mondatokat alkalmazó gombfocisták. Nem szóbotlás: akiket […]

Olvass tovább

Az egyházügyi törvény tétje

Miért kellett olyan nagy sietséggel (december 28–30.) keresztülvinni a megújított egyházügyi törvény vitáját és megszavazását? Bizonyára azért, mert az egyházügyi törvény alapvető jelentőségű a korszakváltás szempontjából, aminek a megalapozását viszont be akarta fejezni a kormány a múlt esztendő végeztével. Tudatosan használom a korszakváltás kifejezést a gyakran emlegetett politikai rendszerváltás helyett, mert valójában egy nagyobb ívű […]

Olvass tovább

Van-e jövője az állami kereszténységnek?

Róma – Andrea Gagliarducci olasz újságíró a Mondayvatican.com című, angol nyelvű blogjában a katolikus egyház állapotát elemzi, jelen írásában külön kitérve Magyarországra. A pápa volt diákjaiból álló Ratzinger Schulerkreis ez évi találkozójának témája az új evangelizáció. A Ratzinger-Schülerkreis, azaz Ratzinger Diákkör keretében évente egyszer találkozik a ma XVI. Benedek néven ismert teológiaprofesszor és egykori diákjai, […]

Olvass tovább

Az új egyházi törvény csapdája

A tavaly júliusban elfogadott és december 19-én megsemmisített új egyházi törvény (a továbbiakban Ehtv.), és az újonnan elfogadott Ehtv. 14.§. (2/f.) pontja is megköveteli a január 1-től az egyházi státusztól megfosztott, de újra egyházi regisztrálásukat kérő egyházaktól, hogy Nyilatkozatban deklarálják, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel. Ez óriási csapda a Bibliában […]

Olvass tovább

OROSZ PÁTRIÁRKA A NYUGALOMNAPRÓL

Immáron majdnem 1700  éves az a császári rendelet, amelyre épülve – jóval később ugyan,- de  a keresztény egyház elfogadta és megkövesítette a heti nyugalomnap kérdésében a világi hatalom által hozott rendeletet. Történelmünknek  első és a második századában még nem volt vita  a tízparancsolatnak erre vonatkozó “paragrafusáról”. Ez az Isteni parancsokat mellőző, sőt átíró vita a […]

Olvass tovább

Új világbankot akar a Vatikán

A Vatikán a nemzetközi pénzügyi és monetáris rendszerek reformját javasolja. A hétfőn közzétett 18 oldalas dokumentum szerint szükség lenne egy államoktól független és „etikus” központi jegybank létrehozására, továbbá javasolja a pénzügyi tranzakciók megadóztatását. A pápai állam Igazság és Béke Tanácsának dokumentuma szerint a jelenleg működő pénzügyi intézmények elavultak és gyakran nem elég hatékonyak a válságok […]

Olvass tovább

Ellenreformáció és rekatolizáció az újkori Európában

 A fekete rend hódítása Mivel magyarázható, hogy a reformáció hosszú évtizedeken át tartó diadalmas előretörését végül sikerült megállítani Rómának, sőt az elvesztett tömegek és területek jelentős része fölött is helyre tudta állítani korábbi uralmát? A rekatolizáció sikerének egyik titka, hogy az ellenreformáció valójában a protes­tantizmuson belül kezdődött el, amikor a protestánsok maguk fordultak ellene a […]

Olvass tovább

Szolgálunk és függünk – az egyházi törvény buktatói

Az új egyházi törvénnyel nem csak az a baj, hogy diszkriminatív bizonyos egyházakkal szemben, hanem az is, hogy a már említett tizennégyet egy hosszú lépéssel közelebb hozza ahhoz az állapothoz, amikor nem igazán hangzik hitelesen az a mondat, hogy „Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.”  VII.Gergely pápa Kezdetben elválasztatott egymástól víz és az […]

Olvass tovább