Mozgalom versus egyház

Elmélkedek az egyház és a mozgalom nem koherens fogalmán.

Miért van olyan nagy jelentősége annak hogy egy vallásos társaság miként határozza meg nevét, jogállását, státusát?

Egyház, gyülekezet, közösség, egyesület…stb esetében maga a cím egy önmagában semmitmondó táblafelirat, amit felszereltek a kapu mellé. Bármikor meg lehet változtatni, vagy levenni és volt-nincs gyülekezet…

A hitelességet soha nem a címke határozza meg.

Erről szól emlékeim egyike.

A pécsi székesegyház látképe

1988-ban a pécsi püspök titkára Dr Bíró László meghívott bibliakörébe.

Ezt a heti rendszerességgel tartott hitoktatást a pécsi székesegyház (ma már basilica minor) egyik oldalkápolnájában tartották. A résztvevők kb 70- 80 középiskolás és egyetemista fiatal volt, akik „bírólacihoz” nagyon kötődtek. Bírólaci, – így hívták egymás között – karizmatikus egyén volt, aki tudott olyan aurát kialakítani maga körül, hogy a város minden pontjáról áradtak hozzá a fiatalok ebbe a bibliakörbe.

A meghívás apropója volt, hogy vetítsem le a Názáreti Jézusról készült amerikai mozgófilmet.

Ez akkoriban kezdte befutni idehaza sikerkörét. Egy 16 mm-es mozgófilm volt magyarra szinkronizálva.

Amikor a vetítés végén felkapcsolták a villanyt „Bírólaci” egy könnyed mondattal elintézte.

„Ottó megnéztük a filmet, most ne beszéljünk róla. Inkább azt mondd meg hogy te miért vagy adventista!”

Nem könnyen lepődök meg, de ez alkalommal mintha földbe gyökereztek volna a lábaim. Mukkanni sem tudtam másodpercekig. Szinte levegő után kapkodtam. Amikor kissé összeszedtem magam, próbáltam a különleges helyszínhez mérsékelten igazodva, udvariasan körülírni a kérésre adható választ.

Körülbelül azt mondtam, hogy én gyerekkoromban ismertem meg anyukám révén ezt az egyházat és később felnőtt koromban megkeresztelkedtem. Szombatot ünneplek. Úgy gondoltam, hogy ennyivel elintézem a választ.

A püspöki titkár nem hagyta annyiban. Azt gondolta kisegít zavaromból azzal, hogy még egy kérdést tesz föl. Másodjára kicsit precízebben körvonalaztam az adventizmus lényegét. A szó jelentését bontottam szét. Az egyház neve hetednapi adventista egyház. Így már könnyebben tudtam továbblendülni és nagyobb körben terjesztettem ki az adventista fogalmat.

Ismét Bíró László vette át a szót és ekkor mondott olyant, amitől szinte belecsendült a fülem.

„Tudod Ottó, hogy mi a ti legnagyobb bajotok? Másodpercnyi szünet után folytatta: „Az hogy egyház lettetek és nem maradtatok mozgalom.”

Erre amíg élek emlékezni fogok.

Egy katolikus teológusdoktor, aki a papi pálya magaslatait megjárta. Ami ebből a kérdéséből kitetszett az, hogy az adventista egyház és tanrendszer minden csínja-bínját ismeri.

Mozgalom vagy egyház?  Ez lesz a következő téma

Mondja el a véleményét!