Az öregség árnyékában

Stílusosan a címhez Áprily  Lajos verse:

Deresedem s apad a testem,
fogy a szó, szerelem, harag.
Egy titkos véső egy szilánknyit
belőlem mindennap farag.

Vonásaim, mint régi rézkarc
szigorú rajza, élesek.
Sokszor úgy érzem, szállni tudnék,
olyan karcsú s könnyű leszek.

Valaki nyílnak szánt. Kivárja,
míg még könnyebbre szikkadok.
Messze repít a nagy, komor kéz,
ha majd sötét íjába fog.

Közmondásos közönyömet adtam föl egy Fb bejegyzés kedvéért. Mivelhogy érintettségem izgalmassá tette a várható (?) jövőre való előretekintést.

Ok: mertem megöregedni! Cseppet sem érdekes, hogy eközben egy nagy családot működtettünk a nejemmel. Három gyermekünktől származott hét unoka. A nemzethalál elleni munkánk eléggé méltánytalanul lenne honorálva, ha a mostani 65+ korosztály elleni hangulatkeltést netán fokoznák.

Dsida Jenő sírfelirata ide is illik:

„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.”

Tehát a lényeg, hogy ha egy előre nem látható, netán a világot átjáró izgalom/kór/drámai fordulatok a gazdaságban/politikában…stb beüt, mire lehet a legjobban „vevőket” találni?

Nézzünk vissza néhányszáz évet. Lehet kicsit többet is, de elég a kora-középkori állapotokra rányitni a történelemkönyveket.

A római kor köztudottan toleráns vallási életét akkor dúlta föl egy-két üldözésbe torkolló incidens, ha volt(ak) a szorgalmas, a vállalkozásukat jól működtető keresztény polgárok. Ok: az irígység. Plusz az, hogy mertek másként élni, gondolkodni, imádkozni…

Példa Lyon városa. Időpont i.sz. 177.  A mindíg éhes városi lumpenek irígysége, illetve a kiszemelt áldozatok „bűne”, – különbözni mertek a birodalom és városuk hivatalos isteneitől – elég volt, hogy feljelentés nyomán összefogdossák és az arénába tereljék mind a 48 embert. Itt az előkelő és gazdag Attalust különlegesen megalázó módon kezelték. A meztelenre vetkőztetett férfi előtt egy táblát vittek. Rajta a kivégzés oka: EZ ATTALUS A KERESZTÉNY.

A keresztes háborúk idején, ha a Szentföldre induló szedett-vedett hordáknak (bocs, seregeknek) elfogyott az élelem, vagy egyéb nehézségek jöttek az útba, azonnal beindult a megoldáskeresés. Primer technika volt, hogy a városokban üzleteket, vállalkozásokat működtető zsidók kifosztása, vagy ha kellett megölése adott azonnali ellátmányt és a további úthoz municiót.

Vagy a Dél-Francia eretnekek, az Olasz-Francia határ hegyeiben meghúzódó valdensek elleni üldözések. A hivatalos vallás fejei nem tűrhették el, hogy a bibliás polgárság – Albigensek-Lollardok-Katarok…- meg merte kockáztatni, hogy ne a papság által kijelölt dogmákban élje meg hitét, hanem az Isten szava legyen a mérvadó. Következmény: háború, vérontás, elüldözés.

Miért is? Mert a babonás, a csak a hivatalos liturgiát mantrázó híveket vérig lázította és feltüzelte a pápai udvar helyi letéteményeseinek bigottan bibliaellenes igehirdetése, illetve eretnekek elleni dühe.

A kettéosztottság végigkísérte a történelem évezredeit. Könnyű volt ott bűnbakot, ellenségképet betáplálni a tömegbe, ahol a megszokottság, a beállt rendszer bármi okból megbillent.

Jól fogta meg lényeget az a kommentelő, aki az alant olvasható -Kovács Tamás kardvívó világbajnok FB poszjához – illesztett pár sort. Kiemelés tőlem (D.O.) Íme:

A Változatlanság fenntartása az ellentétek, feszültségek gerjesztésével, majd működtetésével oldható meg.
Ld. hívők-ateisták, „jobboldaliak-baloldaliak”, határon kívüli-határon belüli magyarok, idősebbek-fiatalabbak, stb. .
Amíg ezekkel vagyunk elfoglalva, a szcenárió zavartalanul megvalósul.

Isten óvja hazánkat, hogy a megszokottságot örökösnek vélő/váró társadalmi réteg most, izgatottsága okán keressen ellenséget. Netán bennem, vagy kortársaimban.

Az említett Facebook poszt, kissé tördelve:

Kovács Tamás. világbajnok kardvívó:

Ez miattatok van..!
Tegnap a CBA parkolójában találkoztam egy fiatal ismerősömmel, aki elmesélte, hogy áprilisban állítólag átesett a víruson, de nem kellett kórházba mennie, otthoni karanténban gyorsan meggyógyult. Köhögött, egy napig volt magas láza, kapart a torka. Szerinte az egy erős megfázás volt, nem hiszi el, hogy átesett a víruson, de nem ez volt a legnagyobb problémája, hanem az, idézem: „ „hogy minden miattatok van”…”le kellett állítani a vállalkozásomat, fizetnem kell az embereket, nincs bevételem, mert titeket, időseket véd a kormány, ezért van minden korlátozás!”

Még egy szép kis mondat tőle: „Ezek az öregek koronavírus nélkül is meghaltak volna idén, akkor miért kellett lezárni az országot?”

Tátott szájjal hallgattam, nem tudtam szóhoz jutni, hogy miattunk(65+) vezették be a korlátozásokat, az ország határainak lezárását! Azon kezdtem gondolkozni, hogy ki vagy kik gerjesztik ebben az országban ezt a idős-fiatal ellentétet??

Hová jutott ez az ország morálisan?

Egy kis idő után, összeszedve gondolataimat, csak annyit válaszoltam neki, hogy nem gondolod, hogy te a fiatal vállalkozó esetleg hány idős halálát okoztad, amikor büszkén mesélted, hogy te nem viseltél maszkot, úgy viselkedtél mintha semmi nem történt volna az országban, mert téged csak a pénz érdekel??

Talán a koronavírust is a 65+ korosztály hozta be az országba? Szerinte lehet….! Szomorú vagyok…!”

https://www.facebook.com/tamas.kovacs.545?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBUumsMo0YG_HD7scdfQCOe7je8XeeAbu2oE4GtmQoFk_LXrpIbYj7gBrOFvoki0KtJydZtKwBN51Ms

Mondja el a véleményét!