TIZED és a többiek. (Elemzésekkel tarkított háborgás az egyházi pénzek területéről)

A Facebook egyik rendszeresen közlő, aktív résztvevője meg merte kockáztatni a „Szent tehén” (Tized) beszedésénél f. hó 16-án felolvasott, szinte durva fenyegetés bírálatát. Kapott rögtön egy sor kioktató szent szöveget. De egyetlen egy olyan szó, hozzászólás, vagy mélyebben elemző kritika sem jelent meg ezidáig (2017. 12,17) amiből érteni lehetett volna a szokványos „Szent hagyomány” történetét/indoklását az Újszövetségi „Tizedcsendet”. Emlékeim között egy kb 4 évvel ezelőtti egyházterületi konferencia, interneten megjelent beszámolója jelent meg. Ebben – aki olvasni is tud – könnyen megláthatja a kiáltó ellentétet a BEVÉTEL és a felhasználás között.

Az egyház alapelvei szerint a világmissziós célokhoz a XIX. századi elődök által (kb 20 éves ötletelés után) megszületett anyagi szerkezet alapja, az összjövedelem TIZEDE. Ebből kell(ene) a valóban szép és korrekt un. „Hármas angyali üzenetet” hirdetni az egész világon. Ha a valóságot tekintem, a túlságosan is nagyra nőtt APPARÁTUS (Magyarországon) elviszi a bejövő rengeteg pénz 94 %-át. A maradékon osztozna a MISSZIÓ! Lássuk tehát a részletes beszámolóról írt „észrevételt”!

KIÁLTVÁNY-nak is alkalmas háborgásom!

Amikor egy fontos hivatással és világraszóló ÜZENETTEL rendelkező egyház, aki magát az UTOLSÓ  gyülekezetnek vallja és ez kell(ene) hogy kitöltse minden percét, tevékenységét, kiadványait, munkásgárdáját…az anyagiak és programok terén árulást követ el, ha csak az APPARÁTUS fenntartására költi a tagoktól beszedett (bibliaszövegekkel és E.G.W idézetekkel jól megtámogatott) tizedet és egyéb címen sok pénzt.
Miként gondolja ennek az egyháznak a vezetője – és közvetlen vazallusai – hogy ezt az egekből nem látják. Hiszen még itt, ezen a földön is kilóg a lóláb, ha értő szemekkel olvassuk a már elkészült (sikert sikerre halmozó) beszámolót az elmúlt időszakról.
Ne mondja senki sem, hogy egy rosszmájú alak vagyok, de azért csőbe húzni sem hagyom magamat kenetteljes szövegekkel, amikor a mi kis gyülekezetünkben körülnézve nem látok egyetlen olyan intézkedést, programot, amire nyugodt szívvel rámondhatnám:
Igen ez MISSZIÓ ez KÜLDETÉS, ez a 3-as üzenet továbbadása…
Hát te – ti – mit mondotok?
A puszta túlélési stratégia még működik.

Betű szerint adom tovább, amit most kaptam. Nyilvános dokumentum, amit majd – remélhetőleg – közzétesznek hivatalos fórumokon.
Nem csodálkozok egyáltalán az utolsó mondaton. Aki ennyit lát, az már gondolkodik is. Az eredeti levelet kissé szerkesztettem, mert látszott, hogy aki írta nagyon feldúlt és dühös volt. Közbe-közbe megjegyzésekkel tarkította, amúgy hevenyészve.
Hogy ez hova vezet? Azt borítékolni lehet, hogy nem a mennyei célokhoz. Nagyon hasonlít ez a beszámoló a világi hatalom mindent elkendőző, optimista, tömeget félrevezető technikáihoz. „Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve!” (Ferenc József)
És ezek után jöhetnek azok a szokott mondatok a pénzről: Ne nézzük, hogy hibák vannak, gyarlóságok, ha panaszod van mondd el az illetékeseknek…stb. De a TIZEDET vidd be és a többivel ne törődj, Akikre rá van bízva, majd felelnek érte!!! Addig persze elúszik néhány(száz) millió, de sebaj, havi átlagban megvan, amit „hűséges” testvéreink úgyis behoznak a tárházba. (Hol van ez és mi a célja, azt ne firtassuk?!)
Olvassunk-olvassunk—…Közben meg felháborodok, amikor a „Kiálltunk a vallásszabadságért” mondatot olvasom.

Amikor  több olyan történet is volt, amit bátran nevén kellett volna nevezni, mert ténylegesen az egyik legfőbb alapelvünket (a lelkiismereti szabadság védelmét) tiporták lábbal, csak a kétségbeesett hangok hallatszottak: ” most el kell bocsátani prédikátorokat…! ”

Nem az adminisztrációt csökkenteni, vagy okosan gazdálkodni. Nem!! A mezőn kint szolgáló (?) létszámot kellett volna lefaragni, de az iroda (az apparatcsikok) az szent és sérthetetlen.
Az Isten meg hallgat és emlékkönyvet ír ez idő alatt. De kikről?
Az APPARÁTUSRÓL? Vagy a hallgató (gyáva) többségről?
Ezékiel tudta, leírta. A „jel” azok homlokán, akik sírnak Jeruzsálem közepén, az „undokságok miatt”!!
Alapvető „jogaink” sértetlenek maradnak: Imádkozni, Engedelmeskedni, Fizetni! (középkori katolikus elv).

Ha ellenvélemény, vagy kiegészítés  van, kérem ez úton közölni! A cikket/elemzést az internetről töltöttem le April 25, 2014 Akkor még fent volt. (Dénes Ottó)

–Itt kezdődik a DET beszámoló elemzése az előző Unió választási ciklusról (2013?)

No comment

Unió beszámoló jelentések.
A vasárnapi konferenciáról majd hallhatjuk – akit érdekel – a közvetítést. Biztosan TÉNYSZERŰ, KRITIKUS és MÉLYEN ELEMZŐ beszámolókat hallunk, aminek VISZONT a már kinyomtatott anyagában ezeket találtam.

NEM beteges kritizáló vagyok, csak KERESEM az információkat egyházunk életéről, hogy HOL TARTUNK MOST?????

Pár megjegyzésem az elnök-titkár-pénztáros jelentésekhez:

Elnök:

Az első megnevezett, kiemelkedő eredmény, siker: KIÁLLTUNK a vallásszabadságért, és ezzel növeltük egyházunk társadalmi elismertségét….!

A többi eredmény: no comment

Titkár:

A beszámolóból semmi ÉRDEMI értékelhető információ, ÖSSZEFÜGGÉS nem érthető meg, hogy milyen jellegű szervezeti-állományi változások történtek, azok milyen OKBÓL stb.

Egy önkritikus irodalmi mű. Az egyházak általában óvatosak és titkolóznak belső ügyeikről. Ez a szerző a kevés kivétel egyike, aki nem tartja titokban építő kritikáját.

Hát, őszintén mondom, ez katasztrofális….

Taglétszám alakulása az öt év alatt:  növekedés 7 (azaz HÉT) fő !!!!!

Gyülekezetalapítás:  – 5 gyülekezet (mínusz) 5 gyülekezet eltűnt

Misszió szórvány:  – 12  (mínusz)  12 szórvány misszió csoport eltűnt

Keresztségek száma:  átlagosan 165 fő/év

Alkalmazottak száma:

Területek együtt:  50 fő

Unió:  67 főből lett 182 fő, de akkor is 70 körül maradhatott az Unió alkalmazottak az új intézmények nélkül

Tehát jóval többen tartoznak az Unió állományába, mint a Területekhez, ez jelentheti azt, hogy a TÉNYLEGES, gyülekezettel rendelkező lelkészek 40 % és 60%  unió osztályvezetők, intézmény alkalmazott stb.stb. – AKKOR MITŐL VÁRUNK NÖVEKEDÉST, ha nem  a gyülekezetekben vannak a lelkészek?????

Pénztáros:

Tudom, hogy nem főkönyvi kivonat elemzést kell nyújtani beszámolásképpen, de ilyen hiányos, szakszerűtlen és primitív adatszolgáltatást én még nem láttam…. mindamellett, hogy a gazdálkodást a lelkészek végzik, a pénztáros lekönyveli amit csináltak.

A válság ellenére STABIL az egyház pénzügyi helyzete!!!! – tehát az Úr ontja a pénzt az áldást arra, hogy  VÉGRE MISSZIÓZZUNK, mégis:

ALAPKÉRDÉS, amire a beszámoló után sem kaptam választ: KI FINANSZÍROZZA ELSŐDLEGES FELADATKÉNT a missziót?  NEM ÉRTEM!!!:

– A Terület nem, mert csak 6 %-ot ad pályázat útján vissza, és 94 %-ot FELÉLI a lelkészek és osztálymunkák eltartása.

–  Az UNIÓ nem, mert a teljes unió bevételből 28 % az osztálymunkákra fordított összeg, abban főleg rendezvények, táborok, programok lehetnek (remélem nem lelkészértekezlet kitelepítések) és ebben lehet MISSZIÓPROGRAM

– A Gyülekezetek meg ugyan miből missziózzanak, ha a TELJES TIZEDBEVÉTELT továbbküldik, a helyi adományból meg fenntartják a gyülekezeti épületeket stb.

MÉG EGYSZER KÉRDEZEM: az egyházban MILYEN FORRÁSBÓL finanszírozzák a missziót és milyen összegben, bevétel arányából hány százalékot fordít rá és ki?

– MUNKABÉREK és egyéb kiadások:    2012 –ben  50 Mft, 2013-ban 75 MFT!    Ennek az indoklása, hogy a REK az Unióhoz visszakerült, de év közepén, tehát 6 hónapra  25 MFt-al növelte a munkabér kiadásokat??? ENNYIÉRT MI is megcsinálnánk! Mi a produktum????

BEVÉT- KIADÁS    alakulása  a 2012. évről 2013. évre a változás:

Tizedbevétel  + 5 millió Ft                                            Munkabér kiadás   + 25 millió Ft!!!

Egyéb bevétel  + 3 millió Ft                                         Adminisztráció  + 10 millió Ft !!!!   Osztályok  – 10 millió Ft (de itt kellene lenni a missziókiadásnak, mert máshova nem sorolható!!!,tehát ez csökkent?!  És ez átmegy pld. az adminisztrációra és bérre???? ÉRDEKES.

– többször szerepel a felsorolásban a „gyülekezet alapításra fordított” összeg, mivel 5 gyülekezettel van most kevesebb…

A bevétel – kiadás egyenleget  – 7 Millió forint, de miből???

Állami támogatások, normatívák,  az intézmények fenntartására:  itt van + 30 millió KI NEM FIZETETT maradvány, amit tehát NEM az intézményekre költöttek el.

AMI A LEGÉRDEKESEBB, kivehető információ a KIADÁSOK arányai, megoszlása:  az összkiadás (2013): 152 millióFT

Fizetések                            75 millió  – 49 %

Adminisztráció                 34 millió –  22 %

Osztálymunka                  43 millió – 28 %

EBBEN HOL VAN AZ EFFEKTÍV MISSZIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉG????? Mire költünk?

Emlékszem, régen az UNIÓ a Székely Bertalan első emeletén három szobában, 5 emberrel dolgozott, a területek később az emeleten  szintén 3 irodában osztályokkal együtt maximum 10 ember. Vonattal utaztak, írógéppel és indigóval leveleztek és a vonalas telefont akkor használták, amikor SZEMÉLYESEN nem tudtak megbeszélni ügyeket, mert mindig bejártak, és ott voltak az irodában és dolgoztak!!!!

És az TIZED és adományok mentek a KÖNYVNYOMTATÁSRA, MISSZIÓ TÁBOROKRA stb. A lelkészek PRÉDIKÁLTAK, látogattak és evangélizáltak ÉLŐ SZÓVAL, projektor és laptop nélkül. ÉS KERESZTELTEK…

Hogy is van ez akkor??????

Többet ezzel nem foglalkozom…

Mondja el a véleményét!