A boldogság csodálatos összhangja

Ha megfigyeljük a boldogság fogalmát, a Bibliában,akkor  csodálatos összhangot fedezünk fel. Az írók más-más korszakban éltek,de mondani valójuk a boldogságról megegyezik,bár közel 1600-év választotta el őket,egymástól. Ez egy bizonyíték,arra hogy a Biblia íróit egy Lélek ihlette írásra. Olvasd el: II.Pét.1,20-21. /Ésa.34,6. /Ján.5,39. /
Ezen igék arról tanúskodnak hogy: +Az írók egy forrásból merítettek, Isten Lelke ihlette őket.
+Bár elmúlt azóta 3500-év, s még mindig hihetünk a Bibliának. Jőjjetek énhozzám...
+Sohasem okozott csalódást senkinek,mert amit jövendölt az mind beteljesedett.
+Egy cél vezérelte az írókat,a Jézus Krisztusban való megváltásról gondolkodott mindegyik,s a Megváltót magasztalják,az értünk hozott áldozatért.

EMBERI VÉLEMÉNYEK A BOLDOGSÁGRÓL különböző lehet: Egy körkérdés alkalmával kiderült,hogy a megkérdezettek a következőben látják boldogságuk kiteljesedését: Anyagi biztonság…/pénz…/főnyeremény…/ Kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok…/ Házasság…/ Egészség…/ stb. Felmerül a kérdés,Jézus Krisztus miért nem említi ezeket egyiket sem amikor a boldogságról tanított, a hegyi beszédében?
„Mert Jézus Krisztus olyan örömet és boldogságot tárt fel,ami nem csupán emberi kapcsolatoktól függ.

„Mert emberi törekvések a boldogságra,a földi dolgok felé terelődnek, Krisztus boldog mondásai a mennyei életre készítik fel az embereket.
„Mert Jézus boldog mondásaival olyan életet kínál fel,amely képes elviselni,az emberi rossz szándékot is.

HOGYAN TANÍTANAK A BIBLIA ÍRÓI A BOLDOGSÁGRÓL?
a, JÉZUS: /Mát.5,3. „Boldogok a lelki szegények,mert övék a mennyeknek országa.”
b, Dávid: /Zsolt. 84,3-8. „Kívánkozik,sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után,szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé…..Boldogok akik lakozhatnak a te házadban,és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog  ember az, akinek te vagy erőssége,s a te ösvényeid van szívében…..Erőről erőre jutnak,míg megjelennek Isten előtt a Sionon.”
c. János: /Jelenések.2,9-10. „Tudom a te dolgaidat,és nyomorúságodat,és szegénységedet,de gazdag vagy…..Légy hív mindhalálig,és néked adom az életnek koronáját.”

Jézus tanításában a boldogság és lelki szegénység összhangjáról beszélt. Kik ezek? Hogyan nyerhető el az igazi gazdagság mely boldoggá tehet? Kétezer évvel ezelőtt voltak igazi boldogságot kereső emberek akik, megtalálták. Jézus Krisztusnál. Egyszerű emberek voltak szegény halászok,vagy vámszedők,de tudták a próféciákból,hogy a Messiásnak az ő idejükben kell megszületnie, s minden szabadidejüket ezen írások komoly kutatásával töltötték.

/Ján.1,42,46,51./ Luk.1,52-53./ Mát.11,25./ Ezek az emberek nem elégedtek meg földi örömökkel, mindig többre vágytak, érezve lelki szegénységüket, egyedüli céljuk volt mindig többet megtudni a megváltásról, az eljövendő Messiásról. Dávid ugyanezt érezte,mikor zsoltárában arról ír: „Kívánkozik,sőt emésztődik lelkem…” Míg Jézus Jánossal leíratta Jelenések könyvében,a Smirnai gyülekezet hívőinek lelki állapotát: „Tudom a szegénységedet,de gazdag vagy.” Csodálatos ez az összhang amit a Biblia írói feltárnak előttünk az igazi boldogságról. Emberek akik mindig többre vágytak, s lelki gazdagokká lettek,olyan TÖBBET kaptak Istentől melynél több a földön már nem lehet.
Figyeljük meg egy gondolkodó költő gondolatait erről a boldogságról

/Kosztolányi Dezső verse./
Van már kenyerem bőven, borom is van,van gyermekem és feleségem
Szívem minek szomorítsam? Van mindig eleségem.
Van kertem, a kertben rogyó fák,…suttogva hajolnak utamra,
S benne dió,mogyoró,mák, terhétől öregbül a kamra,
Van egyszerű jó takaróm is, telefonom,útibőröndöm
Van jószívű jót-akarom is, nem kell kegyekért könyörögnöm,

De nincs meg a kincs amire vágytam…a kincs amiért porig égtem
Itthon vagyok itt a világban..S már nem vagyok otthon az égben.

/Félelmetes felismerés nem?/
Az író felismerte, mekkora veszélyt rejteget,az ha csupán földi örömökre boldogságra összpontosít az ember,s elmulasztja kielégíteni lelkének szükségletét.Mert nem jut rá ideje. Az ember hajszolja a földi boldogságnak hitt valamit,de rá kell jönni hogy délibábot kerget,ami mindig távolabbnak látszik. E. G White lelki író így vélekedik az igazi boldogságról:

” Igazán boldog ember,csak a jellemes ember lehet. Az igazi jellemet nem kívülről alakítják,húzzák az emberre,hanem belülről sugárzik kifelé.Hitvallásunk csak az igazság elméletét hirdeti,de az igazság igéit,gyakorlati kegyességünk teszi láthatóvá. A következetes élet,szent társalgás,tántoríthatatlan becsületesség,tettre kész jótékony lelkület,ezek azok a csatornák amelyeken keresztül a világosság árad a világra. Így nem csak vallásosnak, hanem boldognak is fognak mondani az emberek.”
Adjon Istenünk mindenkinek ilyen igazi boldogságot!

Sándor Ördög [BIZONY HAMAR ELJÖVÖK! JÉZUS.]

Mondja el a véleményét!

Vélemény, hozzászólás?