Jezsuita pápa

Az új pápa – Ferenc – az első jezsuita pápa a történelemben. Ráadásul Argentínából. Aki egy kicsit is ismeri a történelmet, tisztában van azzal, hogy Argentína volt a legnagyobb fellegvára – Európán kívül – a nácizmusnak,

úgy a második világháborúban, mint utána is. Valamint az elmenekült nácik legnagyobb menedékhelye, akiket a Katolikus egyház segített útlevéllel és egyéb módon.

A jezsuiták számítanak a ‘római Egyház hadtestének’. Alapítója, az okkultizmussal foglalkozó Loyolai Ignác, a hírhedt „Lelki gyakorlatok” írója, melynek alkalmazása során transzba esnek és – ahogy a beavatottak vélik -„az illetőt megszállják a démonok”.

Ebben az állapotban készek megtenni a legnagyobb gazságokat, melyekre  példa a középkori inkvizíció és a második világháborúban a Horvátországi (NDH) egyház tettei.

Emlékeztetőül: A jezsuita rendet „generális” vezeti – aki „fekete pápa” néven ismert. Talán az előző pápának azért kellett visszavonulnia, mert túl „puha/engedékeny” volt? Vagy talán éppen a jezsuita “héják” kényszerítették, azért, hogy a pápai trónra a saját emberüket helyezzék, aki „végre leszámol a világ összes eretnekével” az inkvizíció új tűzében? Majd meglátjuk. Sok befolyásos ember állította, hogy a világ eseményeit nagyon sok esetben a jezsuita rend irányította. Nézzünk néhány vélekedést erről az állításról:

John Adams (1735-1826 az USA második elnöke): clip_image001

„Az én általam írt jezsuita történelem nem részletes historizálás, de mögötte megkérdőjelezhetetlen tekintélyek állnak. Ez a történelem nagyon jellegzetes és egyben szörnyű. A rend újraszervezése 1814-ben VII. Pius pápa részéről, valójában a sötétség, könyörtelenség, despotizmus és a halál felé vezető út  lépései voltak. Ha valaki megérdemli az örök kárhozatot, már itt a földön, de azon túl is, akkor ezek az ‘Loyolai Ignác’ társaság tagjai.”

Marki Lafayette (1757-1834; francia államfő és generális. Az amerikai kontinentális hadseregben szolgált a szabadságharc idején, John Washington generális vezetése alatt).

clip_image002„Szerintem ha valaki megkísérli hazánk (USA) szabadságát megtámadni, akkor ezt a Római Katolikus Egyház a jezsuita papok intrikái segítségével teszi, mert ők a legtehetségesebb és legveszélyesebb ellenségei az összes egyéni  és vallásszabadságnak. Ők voltak, akik a legtöbb háborút kirobbantották Európában.” 

 Abraham Lincoln (1809-1865; az USA 16. elnöke):    „Ez a háború ( polgárháború 1861-1865 ) sem tört volna ki, a jezsuita papok nagy befolyása nélkül.”clip_image004

 

 

 

Samuel Morse (1791-1872; a távíró amerikai feltalálója és a „Külső összeesküvés az USA szabadsága ellen” című könyv írója):   „Jezsuiták…..olyan ez a titkos társaság – mint a massoni rend – azzal, hogy ezek még rosszabbak és gonoszabbak.clip_image005

Edmond Paris ( a „Jezsuiták titkos története” könyv írója ): clip_image007

 

” A nyilvánosság majdnem teljesen tudatlan a Vatikán szerepéről és a jezsuitákról a múlt idők két világháborúit illetően. Ezt részben a Vatikán gigantikus financiális hatalmával tudjuk magyarázni, mely alapján sok téren megkaparintották a tejhatalmat, különösen az utolsó háború óta.

R.V. Thompson ( az amerikai hadiflotta volt államtitkára ): „A jezsuiták a legnagyobb ellenségei a polgári- és vallásszabadságnak”

 

Bonaparte Napóleon  (1769-1821; francia császár): clip_image008 „A jezsuita rend katonai szervezet, nem templomi rend. Az ő vezetőjük egy hadsereg generálisa, és nem egy kolostor egyszerű vénje-vezetője. Ennek a szervezetnek az a célja, hogy hatalomhoz jusson. A szó azon értelmében, hogy abszolút teljhatalmat, univerzális hatalmat, olyan hatalmat szerezzen, mely az egész világot fogja felügyelni. Ezt a világot egy ember fogja irányítani: a Fekete pápa, a jezsuita főgenerális. Ez a “jezsuitizmus” a legrosszabb a despotizmusok közül, ugyanakkor a legnagyobb csalás az összes csalások közül……”

Fjodor Dosztojevszkij (1882-1881;  orosz író) clip_image010 „A jezsuiták….. egyszerűen mondva egy katonaság, mely segíti Rómát abban, hogy hatalmat szerezzen az egész világ felett, melyen az elkövetkező időben uralkodna maga a római pápa, mint egy császár… Ez az ő végcéljuk…. Ez egyszerűen csak a hatalom utáni vágy, a piszkos evilági gazdaság halmozása és dominanciája; az összes embernek az ő rabjaikká kellene válniuk, csak ezért harcolnak. Ők talán még Istenben sem hisznek.”

Robert Jefferson Breckinridge (1800-1871; politikus és pap): clip_image012 „A Jézus társaság, (azaz a jezsuiták)  az emberiség ellensége. A világ összes népének össze kellene fogni az ellenük vívott harcban…. mert vagy ők semmisülnek meg teljesen, vagy az emberiség teljes romlása, illetve  degenerációja fog bekövetkezni.”

James Parton (amerikai történész): clip_image014“Ha követjük a massoni hierarchiát, az összes renden keresztül, míg el nem érünk a fő nagy-mesterhez és a világ legnagyobb massonjához, felfedezhető, hogy ez a borzasztó személyiség tulajdonképpen, nem más mint a Jézus Társaságnak a vezetője.”

F. Tupper Soussy ( a „Gonoszság uralkodói” könyv szerzője): „…. a római inkvizíciót… már 1572-es évek óta a jezsuiták vezették.”

XIV. Kelemen pápa (aki „véglegesen” megszüntette a jezsuita rendet 1773-ban): „.. tudtam, hogy ők (jezsuiták) fognak megmérgezni, de nem számítottam arra, hogy ezt ilyen lassan és kegyetlenül fogják megtenni.” (1774)

M. F. Kuzak (volt apáca, a „Fekete pápa”könyv írója): A római egyház köreiben köztudott volt, hogy a “fekete pápa” kifejezést minden időkben a jezsuita generálisra értették, mert ő fekete ruhát visel, ellentétben a pápával, aki fehérbe öltözik. Azok a római katolikusok – kiknek száma nem csekély – akik nem szimpatizálnak a jezsuitákkal, azt állítják, hogy a fekete pápa ellenőrzi a fehér pápát… függetlenül attól, hogy az előbbi (fekete pápa) engedelmességet köteles kinyilvánítani a másiknak.” (1896) „…a jezsuita rend az egyetlen rend a római egyházban… amely a (‘fehér’) pápa zászlaja alatt tevékenykedik, de mégis egyes országokból elzavarták, mert beleavatkoztak a politikai életbe. Ezért logikus azt feltételezni, hogy fő célja ennek a társaságnak (Jézus társaság, azaz jezsuiták), hogy politikai hatalomhoz jusson.”(1896)

Jeremie J. Krauli (az Ír római katolikus egyház volt papja; „Romanizmus: Fenyegetés a népnek“ c. könyv szerzője: „A (jezsuita) generális a legsötétebb embere ennek a csendes hadseregnek, aki csendben gondolja, teszi, mint egy passzív eszköz a saját elgondolásait. Egész életük egy célt szolgál – a (jezsuita) rend előmenetele, melyhez kötődnek.”(1912)

Friedrich von Hardenberg (német filozófus): clip_image016

„A világtörténelemben nem volt még egy ilyen Társaság (jezsuiták rendje). Még a régi római szenátusnak sem volt ilyen tiszta terve arra vonatkozóan, miként uralják a világot.”(1800)

Brigádgeneralis Thomas M. Harisson: „A római katolikus egyház hierarchikus szervezete/felépítése megfelel a katonai önkényuralomnak, mely felett látszólagosan a pápa uralkodik, de valójában a Fekete pápa (jezsuita generális) a vezető. Tehát a Fekete pápa a jezsuita rend vezetője. Generálisnak is hívják. Ő nem csak a rendet vezeti, hanem ellenőrzi a (római) egyház  általános politikáját. Ő áll a trónon, a hierarchia tetején. Az egész gépezetben nagyon szigorú katonai szabályzat és fegyelem uralkodik. Minden amit tesznek, gondolnak, terveznek és kiviteleznek a legfelsőbb szintről jön. Itt nincs egyedi gondolat vagy akció, mindenki a főhatalom alá van rendelve. Legfontosabb kötelessége minden egyes papnak a a feletteseknek való…”magától értetődő és feltétel nélküli engedelmesség”.

Adolf Hitler (1889-1945;náci vezér és Németország kancellárja 1933-1945): „Legtöbbet a jezsuitáktól tanultam, mint ahogy tudom, Lenin is. A világ sosem ismert még egy ilyen fenséges hierarchikus struktúrát, mint amilyen a Római katolikus egyházé. Vannak dolgok amit egyszerűen átvettem a jezsuita rendtől és bevittem a (náci) pártomba.” …. Heinrich Himmlerre (az SS osztagok vezére) úgy tekintek, mint a mi  Loyolai Ignácunkra (a jezsuita rend megalapítójára).”

Lord Palmerston: clip_image018 „A jezsuiták jelenléte egy országban, akár katolikus, akár protestáns, növeli a lehetőségeket a társadalmi forrongásokra.”

Forrás: Jovan Vukiċ – Vestinet.rs 14.03.2013.

(Fordította:Mendrei János) Ajánlott további irodalom:

· Egy volt jezsuita vallomása, Dr Alberto Rivera  A jezsuiták titkos történelme, Edmon Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondja el a véleményét!