Európai integráció, vagy nemzetállamok? “Világösszeomlás”?

PDVD_016 Nagy divat, és a “Maya naptár jóslata” szerinti dátum rohamos közeledése is kedvez az összeomlást jósolgatóknak, tehát illik, hogy az EU szkeptikusok is munkára serkenjenek naiv Eu-elleni propagandájukkal. Most tehát INTEGRÁCIÓ, vagy NEMZETÁLLAMOK  laza föderációja a jövő nagy kérdése. A másik opció: az APOKALIPTIKUS válságok bekövetkezte, avagy VILÁGÖSSZEOMLÁS?

Kimondottan hitetlenekre jellemző kérdések/kilátások.Mintha Európa nem is lenne a kereszténység második nagy bölcsője – a zsidók országában megindult krisztusi mozgalom  után – azaz mintha a biblia világról, földi életről, az isteni országról semmit sem közölt volna korabeli résztvevőkkel, szemtanúkkal megerősítve.

Hiszem, hogy a földi élet, – benne a mi kis Európánkkal – az isteni kéz gondviselésének hatókörében létezik még és nem a politikusok jóindulatából. A végét pedig Jézus előre megmondta: “ Elmegyek, de visszajövök hozzátok, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek…” szólnak a hűséges követőkhöz a Megváltó szavai. A világ – benne Európa – sorsa/léte addig tart, addig működik, amíg Isten azt jónak látja. Nem világkatasztrófa végez velünk, hanem Jézus megígért második eljövetele teszi rendbe az emberi ténykedések rontásait, zavarait. (Dénes Ottó)

Forrás: http://www.metazin.hu/node/2632

Európai hitviták

 

A német konzervatív publicista szerint az európai integráció kritikátlan ideológusai veszélyesebbek az EU-ra, mint a nacionalista populisták. A baloldali kommentátor szerint a nemzetállamok sem demokratikusabbak és hatékonyabbak, mint a brüsszeli intézmények.

Európát a hangos propagandisták ideológiává alakították. A kontinens többet érdemel ennél, és ezért meg kell védeni legbuzgóbb támogatóitól” – olvassuk Bernd Ulrichnak, a Die Zeit szerkesztőjének cikkét.

A német publicista szerint az Európai Unió jövőjével kapcsolatos párbeszéd egyre inkább hitviták színvonalára süllyed. A globalizáció és a nemzetek fölötti együttműködés jobb- és baloldali ellenzői egyaránt mumusnak tekintik az Uniót.

A haladó értelmiség szemében viszont éppen ellenkezőleg, az európai integráció elvi kérdés. Robert Menasse osztrák író nemrég kifejtette, hogy az EU gyengülése a demokratikus intézményrendszer ellehetetlenülésével és az intolerancia erősödésével járhat. Közismert európai politikusok és értelmiségiek nyílt levélben szólítják fel az Európai Bizottságot a szupranacionális intézmények erősítésére, illetve föderális intézményrendszer kialakítására és posztnemzeti identitás megteremtésére.

A több Európát követelő kiáltványok gyakran apokaliptikus veszélyekre figyelmeztetnek. Az EU-ideológusok azzal érvelnek, hogy az integrációs folyamat lassulásának katasztrofális következményei lesznek: Európa kulturális hanyatlásával, sőt háborús konfliktus veszélyével fenyegetnek. A félelmetes jóslatok hivatottak igazolni, hogy az európai nemzetállami rendszer haladéktalan és radikális átalakítására van szükség – véli Ulrich. Mivel a világ küszöbön álló összeomlásától tartanak, az integráció kritikátlan ideológusai az óvatos reformereket is megalkuvónak tekintik.

„Kétségtelen, hogy Európa válságban van. De az is biztos, hogy a nemzetállamhoz való visszatérés nem oldja meg a problémákat” – véli Hoyng.

Lásd még a témához egy előbbi cikket:

Nemzetállam a válságban   http://www.metazin.hu/node/2612

2012. november 14.

Mondja el a véleményét!