Mi a baj Nyírő Józseffel?

Ajándékba kaptam kb úgy 30 éve egy teljes Nyírő sorozatot halinába kötve. Elegáns látvány volt a könyveim között, amíg egy Amerikából hazalátogató  baráti család el nem kérte.  Nekik adtam ajándékba. Igaz, ami igaz, akartak egy karórát adni ajándék-viszonzásul, de önérzetesen visszautasítottam.
A könyveket mind olvastam és sok epizódra most is emlékszem. Drámai elbeszélés volt (több is..) a Kopjafákban, meg egy sor másik történet.A Madéfalvi veszedelem egy megtörtént  esemény pontos leírása. Nem változik attól, hogy Nyírő írta meg, vagy bárki más. A dráma az dráma!

Akkor még nem is sej1-15-2010_033tettem, hogy mekkora nagy vihar lesz a szerző körül. Mindenesetre, ha csak a fele is igaz a mostani “felfedezéseknek”, öreg hiba. De nem a mi hibánk olvasóké, ez biztos.
Az “elkövetéseket”, nácibarát kijelentéseket természetesen nem vállalhatja az, aki (pl a nyájas olvasó) mindent tud(hat) a horogkereszt rémtetteiről, ha nem játszik struccot. Fájóan látom mostantól kezdve az újra megvásárolt (jórészt antikvár) Nyírőket a polcomon, de nem dobom ki, “csak” rossz a belsőm, ha rájuk nézek.

Sajnálom! A másként gondolkodók, a más nemzetiségűek, a más színű bőrbe bújtak, a más vallásúak, a más…más… egyszóval a MÁSSÁG  kényszerében élők nem bűnösek.Alpári magatartással kikezdeni őket nem minősíthető, egyszerűen egy kóreset.

A zsidógyűlöletre lehet bibliai és egyéb magyarázatokat találni, de ne erőlködjünk, ők is Isten gyermekei, “csak” egy alkalommal “félreléptek”, amikor a Názáreti életéről kellett szavazni a Pilátus előtti téren. “Vére rajtunk és fiainkon…” zúgták egyhangú kórusban.  Ez volt a nácizmus zsidópolitikájának a mottója.  Ez az “indoklás” kísérte végig a holokausztot.

Az “ISTENGYILKOSSÁG” bűnének terhét viselik ma is, meg az idők végéig, azok előtt, akiket nem hat meg a HEGYIBESZÉD. “Ne ítélkezzetek, …” Vagy az ARANYSZABÁLY: “Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” Milyen lenne az un. “KERESZTÉNY” társadalom, ha legalább ezt a két kis – jézusi – mondatot megélné?

Van ugyan a zsidóknak esélyük a felmentésre, ez az egyszerű mondat: I H S Azaz Iesus Christos Salvator. Magyarul: Jézus Krisztus Megváltó. Aki ezt hittel megvallja, (a zsidó is!)  megmenekül. Övé  az üdvösség! Így nézzünk rájuk! (Dénes Ottó)

Kövér László esete Szálasi kutyájával

Nyirő: „Éljen Hitler Adolf! Éljen Németország!” Kövér: „nem volt fasiszta és nem volt antiszemita.”

Pontosítok:  “Nyirő József nem volt háborús bűnös, nem volt fasiszta és nem volt antiszemita – erre a következtetésre a szovjet, amerikai és angol tábornokokból álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság jutott…” Így korrekt az idézet. (Dénes Ottó)
Félre az útból a magyar lelkiségtől idegenkedőkkel! Azokkal, akik az úgynevezett humánum álorcájában a sajtó, az irodalom, a művészet, a lélek és a szellem területén olyan hosszú ideig büntetlenül pusztíthattak bennünket a saját hazánkban! Ennek a felfogásnak, ennek a levitézlett liberális zsidó hagyatéknak, ami sok jóhiszemű magyart is megfertőzött köztünk, ennek a burkolt propagandának a magyar életből el kell tűnnie!”

Szívből remélem, hogy Kövér László házelnökként egy ilyen beszédet azonnal berekesztene. Remélem, hogy hazai és nemzetközi botrány lenne belőle. Remélem, senki nem vitatná, hogy süt a szövegből a zsigeri zsidógyűlölet. Remélem, Kövér László úgy érezné, hogy aki ilyet mond, méltatlan az Országházhoz. Remélem, Kövér László nem tudta eleddig, hogy fentieket 1942-ben Nyirő József mondta a magyar Parlamentben.

Remélem, Kövér László csak az ízes magyarságú szépprózáját forgatta Nyírőnek, de ezt még nem olvasta tőle: Goebbels miniszter, ez a fiatal, ragyogó homlokú, egész lényével értelmet, zsenialitást sugárzó, rendkívüli kultúrájú, csendes szavú, mozdulataiban finom, de tetterős férfi belépik (sic!) a Hotel Elefánt kerti termébe (…) az ebédnél közelebb jutok hozzá. Nem tudom, mások mit gondolnak, de bennem az a kérdés kavarog, azt szeretném kiolvasni belőle, hogy e csodálatos koponya mögött rejtőző, egész Európát, sőt, a világot tekintő nagyvonalú koncepcióban hol van az én hazám?“(Keleti Újság, 1941. november 4.)

Azt különösen remélem, hogy Kövér Lászlónak nem volt fogalma róla, hogy Nyírő 1941 novemberében így nyilatkozott: A vér megtisztítja Európát. Európa népei a békének, a léleknek és az új szellemiségnek a jegyében összefognak és egymásra találnak. Teljes szívvel, teljes lélekkel akarjuk ezt a munkaközösséget vállalni. Éljen Hitler Adolf! Éljen Németország!”

Remélem továbbá, Kövér Lászlónak sejtelme sincs, hogy Nyírő személyében Szálasi kutyáját védelmezi, aki a nyilaspuccs után részt vett a „nemzetvezetővel” együttműködő parlamenti képviselőkből álló „nyilas parlamentben”, és a Német Birodalomba is együtt menekült a németeket kiszolgáló kormányzattal.

Tényleg őszintén remélem, hogy Kövér László nem mindezek tudatában írta Elie Wieselnek:„Nyírő József nem volt háborús bűnös, nem volt fasiszta és nem volt antiszemita.”

Mert ha mindezt nem tudta mostanáig, akkor Kövér Lászlónak csak a tájékozatlansága hátborzongató. Ha igen, akkor sokkal durvább a helyzet.

2012. június 23. Szerző: Balavány György
Forrás: http://balavanyblog.hvg.hu/2012/06/23/kover-laszlo-esete-szalasi-kutyajaval/

Mondja el a véleményét!