A Világbank elnöke szerint veszélyes szakaszba lépett a világgazdaság (Dánieli prófécia beteljesülése a küszöbön?)

.Nem vagyok euroszkeptikus. Azonban a realitások és az ismert történelmi előzmények fényében bizonytalan az EGYSÉGES EURÓPA létrejötte. A terv  sok száz éves és már jó néhány egységesítő próbálkozást megért, de még eddig egyetlen egy sem bizonyult tartósnak.PDVD_149

“Én megmondtam, én szóltam, ezért tehát ne reklamáljanak…”mondhatnák a jövőkutatók, jósok, azonban egy lottóötös megjóslására  sem futja erejükből, “tudományukból”. A politikusok hasonló sikerrel veszik az akadályokat.

Ki, vagy mi lehet HITELES informátor? Hol van egy bevált kijelentés, amit elfogadhatunk és ráépíthetjük életünket, terveinket? A magam látása szerint a BIBLIA  lehet a forrás, mivel az ihletőjének határozott és egyértelmű kijelentése és az ezt igazoló történelem egyaránt konzekvens, koherens rendszert alkotott. Idézet Ésaiás próféta könyvéből:

”Gondoljatok erre és szégyenkezzetek, vegyétek szívetekre, ti pártütők!

Iz 46.9

Emlékezzetek a régmúlt időkre, hogy én vagyok az Isten és nincsen más; hogy nincs senki hozzám hasonló.

Iz 46.10
Én kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt, és előre megmondtam, amik meg se történtek még. Azt mondom: Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbeviszek.”

Ezt az isteni kijelentést igazolják a valóban isteni küldetéssel bíró próféták írásai a bibliában. Ha megnyugtató és hiteles álláspontot várunk az alanti hvg cikk témájában, gondoljunk arra, hogy Isten nem téved, sem nem ringat ábrándokban.

A téma -Európai egység –  már sok izgalmat és gondot okozott, de a közös valuta, az elbukni készülő országok sorsa ennyire még nem volt “éles”, mint napjainkban. A Dánieli prófécia (2. fejezet) ezt egyértelműen megrajzolja. Ne sok illúziót tápláljunk az egységes sorsot, vagy jövőt illetően.(Dénes Ottó)

A világgazdaság „új és veszélyesebb szakaszba” lépett, ami nagyon kevés mozgásteret enged a legfejlettebb országoknak – véli Robert Zoellick, a Világbank elnöke.

A Weekend Australian című hetilapnak adott, szombaton megjelent nyilatkozatában Zoellick kijelentette, hogy bár az amerikai adósságosztályzat leminősítése váltott ki pánikot a piacokon, a közeljövőt tekintve nyugtalanítóbb az európai országok eladósodottságának problémája.

Az adósság által fojtogatott Görögországgal és Portugáliával, valamint más fenyegetett helyzetű országokkal a fizetőeszköz leértékelése lehetőségének hiányában „azok a kihívások, amelyekkel az eurozóna szembesül, a legjelentősebbeknek bizonyulhatnak” – vélte Zoellick. Hozzátette: a befektetők kezdik feltenni azt a kérdést, hogy mennyi ideig tudja támogatni Franciaország és Németország a fenyegetett helyzetű országokat anélkül, hogy veszélybe sodorná saját adósosztályzatát.

Robert Zoellick. Az eurózóna a bajok központja

Fotó: AP Photo

„Egy új és más típusú vihar küszöbén állunk, és ez nem ugyanaz, mint a 2008-as válság volt” – mondta, hozzátéve, hogy az utóbbi két hét során a nehézkes gyorsulásból „új és veszélyesebb szakaszba” lépett a világgazdaság.

Zoellick szerint az eurozóna válsága könnyen a világgazdaság legsúlyosabb kihívásává nőheti ki magát. Ezért sürgette az európai országokat, hogy a lehető leggyorsabban tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Rámutatott: a 2008-as válságnak az volt a tanulsága, hogy minél tovább várnak az országok, annál keményebb intézkedéseket kell hozni.

„A fejlett országok többsége már kihasználta a teljes mozgásteret a fiskális manőverezésben, a monetáris politika már a lehető legrugalmasabb, de ez nem volt elég” – fejtette ki Zoellick, aki értésre adta, hogy álláspontja szerint szigorúbb rendszerre kellene áttérni. Ennek kapcsán arra bátorította David Cameron brit miniszterelnököt, hogy tartson ki az utóbbi hónapokban elfogadott megszigorító intézkedések mellett, mert azokra „valóban szükség van”.

A Világbank elnöke hangsúlyozta, hogy a világban éppen rendeződik át a nagyhatalmak közötti egyensúly. A hatalom és a befolyás „történelmi szempontból tekintve nagyon gyorsan” tevődik át a felzárkózó gazdaságokra, élükön Kínával. Mindazonáltal Kína „ingatag szereplője” a globális rendszernek, valójában megvannak a maga gondjai, a gazdaság túlhevülésének veszélye, a környezetszennyezés, a pénzügyi rendszer átalakítása, az állami és a magánvállalatok közötti egyensúly fenntartása, amelyekkel törődnie kell – hangoztatta Zoellick.

Zoellick szerint az eurozóna válsága könnyen a világgazdaság legsúlyosabb problémájává nőheti ki magát. Ezért sürgette az európai országokat, hogy a lehető leggyorsabban tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Rámutatott: a 2008-as válságnak az volt a tanulsága, hogy minél tovább várnak az országok, annál keményebb intézkedéseket kell tenni.

A Világbank elnöke úgy látja, hogy a mostani válság éppen most helyezi át „történelmi szempontból tekintve nagyon gyorsan” a gazdasági hatalmat a Nyugatról Kínára, amely mindazonáltal „nem ragaszkodik ehhez a szerephez”, mivel saját gondjai foglalják le.

HVG.HU GAZDASÁG 2011. augusztus 13

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

 

Mondja el a véleményét!