ALDOUS HUXLEY Visszatérés a Szép új világhoz

Budapest – rémálom (?)

Hová jutottunk ? Az egyébként fekvése, egyéb adottságai révén nagyhirű fővárosunkat ennyire letenni?? A  Spiegel cikkírója valamikor biztosan  rossz tapasztalatokat szerzett?! Vagy netán mégiscsak van valami alapja az erősen kritikus felvetésnek?!

Ha a jövőre tekintek, ebből a ránk nézve dehonesztáló hangulati gödörből kimászni miként lehetne?! A Nemzeti Megbékélés (Megegyezés?) kormánya erre is kéne, hogy gondoljon, amikor a széleket elereszti, ahelyett, hogy jó példa adásával intelligenciára, toleranciára,el és befogadásra tanítaná az ideges, szélsőségre hajlamos, vagy egyébként erősen saját albumok 041 frusztrált tömegeket.

Aldous Huxley néhány gondolata kísértett , amíg a Spiegel cikket olvastam.

“ Ha a politikusok és választóik minden cselekedetükkel maguk, vagy hazájuk hosszú távú érdekeit szolgálnák, világunk valóságos földi paradicsom lenne.Sajnos gyakran mégis saját érdekeik ellen cselekednek, pusztán azért, hogy legkevésbé tiszteletreméltó szenvedélyeiket kielégítsék, következésképen ez a világ egy siralomvölgy… Az önérdeknél alantasabb ösztönök diktálta cselekedetet támogató propaganda hamis, elferdített, vagy töredékes  bizonyítékokkal áll elő, kerüli a logikus érveket, és áldozatait igyekszik a divatos jelszavak puszta ismételgetésével, idegen, vagy hazai bűnbakok dühödt ócsárlásával a legalantasabb szenvedélyeknek a legmagasabb eszmékkel való ravasz összekapcsolásával  befolyásolni,hogy az atrocitásokat Isten nevében kövessék el, és a reálpolitika legcinikusabb válfaja vallási elvvé és hazafias kötelességgé váljon.” 

A.Huxley könyve megjelent 1960-ban!

A mai magyar helyzet semmi újat nem hordoz.
Kiemelném az “..idegen, vagy hazai bűnbakok .. “  valamint az “Isten nevében…”  no és a manapság hivatkozott/ajánlott tényező  “… a reálpolitika legcinikusabb válfaja, vallási elvvé és hazafias kötelességgé váljon.”letöltés (2)

A sajtó és a média törvény tervezett módosítása (lenyúlása?) kapcsán még egy idézet ugyanonnan: “Ha egy nemzet egyszerre kíván tudatlan és szabad lenni – írja Jefferson –, akkor olyasmire vágyik, ami sosem volt és sosem lesz….Tájékoztatás hiányában a nemzet sosem érezheti magát biztonságban.Ahol sajtószabadság van, és mindenki tud olvasni, ott minden ember biztonságban van.”

Aldous Huxley: Visszatérés a szép új világhoz 41-43 oldal.
A polgárok biztonságának garanciája – lenne több minden egyéb mellett – a szabad és független média, amiben a hatalom akarata és erőszakra mindig is hajló magatartása nem erősödhetne meg annyira, hogy az alapvető szabadságjogokat – szépen hangzó, többnyire vallásos szlogenekkel és az alattvalók érdekeire való hivatkozással – módosítsa, megnyirbálja.
(Dénes Ottó)

Mondja el a véleményét!