Kialvatlanság a rossz jegyek oka

A családunkban a legújabb kisiskolás V.Dénes Benjamin. Az elsősöknél legalább annyira fontos, hogy az éjjeli nyugodt és elegendő alvás – legalább 9-10 óra – egyfolytában és zavarok nélkül teljék. Sajnos az elmúlt időszakban a pollenkoncentráció városunkban a köbméterenkénti 30 db pollen helyett 100 db/m3 volt. Ez azoknál is könnyezéssel és eldugult orrnyílásokkal járt, akiknek eddig még semmi jele sem volt az allergiának. Az iskolakezdés ezek után olyan megpróbáltatás volt, hogy a bódult, kókadt kisfiúcska, a várt nagy esemény izgalmában az iskolát alig tudta élvezni.A kialvás, vagy kialvatlanság tehát egyáltalán nem mindegy. Ez a cikk erről – is – szól.

A tinédzser biológiai órája másként jár, mint a felnőtté!” – fogalmaz Mary Carskadon pszi­chiáter, az amerikai Providence egyetemének kutatója. Az utób­bi években több száz, érzékelőkkel bekábelezett diák éjszakai álmát őrizték és figyelték az egyetem kutatói. „A kamaszkor közeledtével, a hormonális érés kezdetén megnövekszik, majd később, az érés befejeztével is­mét csökken az alvásigény” – mutatja ki az amerikai kutató. Kilenc és fél óra a kamaszok op­timális alvásigénye, nyolc és fél óra alvás pedig egyszerűen nélkülözhetetlen. Ez a követelmény azonban alig teljesül. A fiatalok napi ébren­lét-alvás ritmusa akkor lenne ideális, ha ténylegesen este leg­később 11 órakor már lefeküd­nének, de másnap reggel csak 9 óra körül ébredhetnének. A ti­nédzserek biológiailag „hétal­vók”! A providence-i egyetemen nyert megfigyelési adatok sze­rint a fiatalok gyakori tanulmá­nyi kudarcainak oka éppen az, hogy az iskolai életrend nem al­kalmazkodik az életkori adottsá­gokhoz, aminek a következmé­nyei fiziológiás panaszokban és pszichés zavarokban is meg szoktak mutatkozni.

Egy regensburgi alváskutató, Jürgen Zulley a német Focus cí­mű hetilapban ehhez hozzáteszi: „Lehetetlen reggel 9 előtt magas színvonalú és eredményes telje­sítményt követelni kamaszodó fiataloktól! Ez az iskolai kudar­cok legfőbb oka.
2001. 01. 19.
magyar hírlap

Mondja el a véleményét!