A profitegyházak és az 1 %

Adóbevallás közeledtével megnő az 1% után ácsingózó „egyházak” száma. Érdemes lesz egy kicsit rápillantani az „EGYHÁZ” fogalmára, a történelemben utánanézhető kialakulására.Ezt későbbre tartogatom, de ez az írás addig is olvasásra és átgondolásra méltó.Pillanatnyi (2010 07 27) aktualitást az ad ennek a cikknek, hogy ez a jelenség – a szabad egyházalapítás lehetősége –  képezi egyrészt a hivatkozási alapját a KDNP vallásügyi törvénymódosításának. Érdemes lesz odafigyelni mit hoz ki ebből a magát vallásos irányzatu/beállítottságunak definiáló  párt? Ha a fogalom („az” egyház) kiterjedt jelentését nézzük, ma a legnagyobb egyház az ISZLÁM.

A  VATIKÁN (Vittorio Formenti prelátus) szerint a legfrissebb (2006-os) összesítések alapján a muzulmánok a világ lakosságának 19,2 százalékát alkotják, a Katolikusok pedig 17,4 %-át.
A legszembetűnőbb adat ezek szerint furcsa eredményre vezetne, ha ezt tennénk meg első számú mutatónak. Bár a második helyezett is jó hely !!

Az Iszlám mindössze kétfelé – Siita és Szunnita- csapatra esett szét, de a Keresztények erősen széttagolt formációja ehhez képest sokszorosan bizonytalan és esetleges. Ha egy érdeklődő lélek szeretne ismerkedni a Biblia világával, illetve a Teremtő Istennel, ezt az utat – a létszám, mint biztos támpont, – nem ajánlom!

Úgy, hogy baj van, nagy baj. Ezt használják ki azok a hirtelenül megszaporodott „közösségek”, amiket – illetve egy részét – csak a haszonszerzés érdekli. A kereső ember, a magányos lélek kitettsége a legjobb mező, ahol érdemes aratni, bár vetni nem is kellett.
Részben ezért is közlöm eredeti teljességében a 168 óra cikkét.

Péntek, 2008. február 22.
Herskovits Eszter írása

A profitegyházak hitvilága

Magyarországon 144 bejegyzett egyház van. Összesen 4,3 milliárd forintot gyűjtöttek 2007-ben az adó egy százalékának felajánlásaiból. Az egyházként bejegyzett szervezetek adókedvezményekre és költségvetési normatívákra jogosultak. A számukra befolyt „egy százalékokat” – jogszabály szerint – többszörösével egészíti ki az állam. A Nemzetbiztonsági Hivatal azonban arra figyelmeztet: egyik-másik kisegyház, vallási közösség demokráciaellenes nézeteket vall. És az sem ritka, hogy némely „egyházalapítót” hitvallás helyett a profit vezérel. Munkatársunk a „kisegyházak” és az APEH hivatalos listáját böngészte.

A Nemzetbiztonsági Hivatal egyik nyilvánosan hozzáférhető jelentésében azt olvashatjuk, hogy egyes csoportok a vallási külsőséget csupán az előnyszerzés érdekében alkalmazzák, leplezve a demokrácia- és jogellenes törekvéseiket. Közülük néhány nem több vallási köntösbe bújtatott, profitorientált, multinacionális vállalkozásnál. Tegyük hozzá, hogy ma Magyarországon az 1990-es törvényi szabályozás alapján gyakorlatilag bárki alapíthat egyházat, felekezetet, vallási közösséget, ha talál hozzá száz támogatót, és a bírósági bejegyzés megfelel néhány formai követelménynek.
Az APEH statisztikája szerint 2007-ben 740 ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát a bejegyzett 144 egyház valamelyikének: 4,3 milliárd forint folyt be így az egyházakhoz. Ugyanakkor ennek többszöröséhez is hozzájutottak, az állam ugyanis minden befizetett támogatást kiegészített, összesen 7, 5 milliárd forinttal. Szakértők úgy vélik: nem véletlen, hogy egyes társaságok „egyházi álarca” mögött valójában gazdasági vállalkozást vagy demokráciaellenes szervezetet, illetve akár egyszerre mindkettőt működtetnek. Ezek rossz fényt vetnek a valódi hitelveket gyakorló egyházakra is.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága hétfőn mutatta be a sajtónak azt a kiadványát, amelyben – többek között – a magyarországi egyházak név- és címjegyzéke szerepel. Böngésszük!

Nézzük a Metafizikai Hagyomány Egyházát. Honlapjuk szerint regionális központokat hoztak létre Metafizikai Hagyomány Centrumként. „Hitvallásuk”: A Metafizikai Hagyomány Centruma – intézmény feletti értelemben – mindig létezett és létezni fog, lényegében függetlenül attól, hogy létét az emberi világban megerősítik-e vagy sem. Minden centrumnál ősibb és eredetibb, mert azt a Valóságot, valóság feletti Valóságot szimbolizálja, testesíti meg Centrum képében, amellyel minden nagy történelmi vallás és minden nem intézményesült tradíció szellemi kapcsolatban állt.
E „hitelv” anonim szerzője hangsúlyozza azt is, hogy az egyház vezetőinek neve nem titkos, de megnevezésüket nem tartják „döntő kérdésnek”.

Ám a „metafizikai” szervezet bejegyzett vezetőjének ismert a neve: Baranyi Tibor Imre. Ő jegyzi „egyházvezetőként” a Szempontok a magyar emberfajták vizsgálatához című értekezést. Ebben megállapítja, hogy a magyarságnak a valóságnak megfelelően az időbeli áttételek és fokozatok figyelembevételével a lehető legmagasabb rendű eredetet kell tulajdonítanunk. Egy másik írásában „holokausztmítoszról” elmélkedik Baranyi. Szerinte a németek olyan alaposak és precízek voltak, hogy ha a Harmadik Birodalom ténylegesen és fizikailag ki akarta volna irtani a zsidóságot, akkor ma már legfeljebb antropológiai múzeumokból tájékozódhatnánk ennek a népnek a mibenléte felől.
Mennyit ér az adózóknak Baranyi „hitvallása”? 2007-ben a Metafizikai Hagyomány Egyháza 1,2 millió forintot kapott az egy százalékokból. És tudjuk: ezt még az állam is kiegészítette jogszabály szerint.

Mélyüljünk el a regisztrált egyházak listájában. A Nap Szíve Lovagrend, A Sophia Perennis Egyház és A Szív Szeme Kontemplatív Rend azonos címen van bejegyezve: Érpatak – Napfény-major. A három „vallási közösséget” ugyanaz a személy képviseli, Orosz Mihály Zoltán. Hogy ő kicsoda? Érpatak polgármestere.

Visszaidézve a közelmúlt híreit: Orosz Mihály Zoltán decemberben árpádsávos karszalaggal haladt a településén felvonuló Magyar Gárda és Nemzeti Őrsereg mellett. Érpatak „Árpád-napi ünnepségén” Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke árpádsávos zászlót ajándékozott a községnek. Miután több médium is hevesen bírálta a polgármestert, Orosz nyílt levélben védelmezte a Magyar Gárdát, illetve a vele rokon Nemzeti Őrsereget: Meghívott szervezetként azért vettek részt a rendezvényünkön, mert tagjaik becsületes, adófizető, hazájukat szerető, nemzetépítő emberek, akik mély érdeklődést tanúsítanak a nemzeti hagyományok iránt, és jelentős érdemeket tudnak felmutatni a nemzeti hagyományápolás terén.

Az „egyházgyűjtő” Orosz Mihály Zoltánról egyébként a Partizáninfo internetes portál szolgál még érdekes adalékkal. Híreiből kiderül: tavaly szeptemberben a szabolcsi Dombrádon szélsőjobboldaliak titkos fegyveres, terepruhás gyakorlatot tartottak. A Partizáninfo egyik lelkes olvasója fényképeket készített a résztvevők autóiról, a rendszám alapján azonosította őket, észrevételét pedig közzétette. Nos, szerinte az egyik gépkocsi A Nap Szíve Lovagrend „szolgálati kocsija”, legalábbis annak nevén szerepelt a nyilvántartásban.

Kutassunk tovább az egyházi jegyzékben! Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza – saját hitvallása szerint – a magyarságért folytat áldozatos munkát. Az „áldozat” ezúttal szó szerint értendő: az egyházközösség tagjai – állatvédők tiltakozása ellenére – Szilveszterkor lemészároltak egy lovat, hogy az „áldozattal” megfordítsák népünk sorsát, és elvessék a felébredés magvait.
Vezetőjük, Villás Béla internetes interjúban foglalta össze „szellemi tanítását”: szabadság és szeretet. Ugyanitt arról is vall: „Regressziós hipnózissal” bárkit vissza lehet vinni az előző életébe. Nincs kizárva, hogy nagyon sok ember, aki ma a „legnagyobb magyar”, zsidó ember volt előző életében. Az, hogy valaki minek születik, egy dolog.

A lélek nem nacionalista. Az Árkádia Egyház – olvasható a honlapján – átok levételével, auralátással és megszálló lelkek eltávolításával foglalkozik. Villás pedig a „Föld spirituális gyógyításával” is.
A gyógyítást – még ha nem is az egész Földét – tűzte ki egyháza céljául Harasztosi László is. A parafenomén arról híres, hogy testén megtapadnak a nehéz súlyú fémtárgyak is. Teljesítményét a Guinness-rekordok könyvében, a nevéhez kötődő vallási közösséget, a Kozmosz Univerzális Szeretet Egyházát a bíróságon jegyezték be.

Guinness-rekorder lehet a 2002-ben alakult Közösség a Születés Méltóságáért vallási társaság is, amely az „egyszázalék-gyűjtőverseny” egyik nyertese. A közösség – megelőzve a Jehova tanúit is – nyolcadik az APEH egyházi egyszázalék-listáján: 6074-en összesen több mint 27,5 millió forintot ajánlottak fel számára. (Összevetésül: az alapításakor Születés Egyháza néven jegyzett vallási csoportosulás első éveiben alig néhány száz támogatótól mintegy 1,5 millió forintot kapott.)
Mindenesetre a közösségnek bárki tagja lehet, aki részt vett már szülésen. „Vallási eseményük” a köldökzsinór rituális elvágása. Alapító okiratukból kiderül, nincs is szükség más liturgiára, hiszen „a szülés és születés nem csupán élettani folyamat, hanem szakrális történés”.

Az APEH-lajstrom negatív rekordere viszont a Calvary Chapel Egyház, amely csupán egyetlen adakozótól jutott összesen 3861 forinthoz. Panaszra azért nincs okuk. Az egyház – állításuk szerint – szemeszterenként, februártól májusig száz (főleg külföldi) diákot fogad vallási kollégiumában. A bentlakásos iskola fejenként 600 euróba kerül, és az egyház székhelyén, a vajtai Zichy-kastélyban működik. Az amerikai eredetű egyház magyar változata a Golgota Keresztény Gyülekezet, amely az ország több pontján alapított közösségeket – többnyire amerikai vezetőkkel.

Aki jártas Tolna településen, talán tudja, mi a hitvallása a helyi Élő Szó Gyülekezetének. Annyi tudható: 127-en majdnem 300 ezer forinttal „adóztak” a gyülekezetnek. Vezetőjük Hámori Attila, aki éttermet üzemeltet, rendezvényszervezést és közétkeztetést is vállal.

E-mail címük Hámori Attila kft.-jének nevét viseli. (Kerestük, nem reagált.)
Végezetül: a Derű Egyház vezetőjét, Rózsahegyi Márkot is kerestük. E-mailen válaszolt: egyháza 2006-ban – egyebek között – azért alakult, hogy „mint egyház bebizonyítsa, léteznek olyan kezdeményezések, amelyek elsődleges célja egy negatív tendencia megfordítása pozitív irányba. A kialakult egyházellenes hangulatban már a szóhasználat is negatív tartalommal bír, ezért nagyon fontos, hogy ha a Derű Egyházról és a kezdeményezéseiről esik szó, azt milyen környezetben és milyen céllal tesszük”. A Derű Egyház vezetője hozzátette: „Csak pozitív célú megjelenésekben kívánnék partner lenni.”

Dénes Ottó

 

 

 

Mondja el a véleményét!